התקף לב בזמן עבודה נחשב לתאונת עבודה?

לקבלת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים👇

התקף לב יכול להתרחש בעבודה תוך כדי עשיית פעולות שגרתיות הקשורות לעבודה ויכול גם להתרחש בעקבות אירוע חריג שהתרחש במהלך העבודה.

למעשה אירוע של התקף לב יכול להתרחש עם קשר עקיף לעבודה, עם קשר ישיר לעבודה עצמה או ללא קשר כלל לעבודה אך יכול להתרחש במקום העבודה עצמו. 

למעשה אירוע מסוג זה יכול לקרות לאדם במהלך כל רגע ביממה, בזמן הנהיגה, בזמן שנת הלילה, פעילות ספורטיבית מכל סוג ואפילו במנוחה וכו'.

בכדי להבין האם התקף לב נחשב לתאונת עבודה יש לבחון את הנסיבות שבו התרחש והאם באמת קיים קשר הדוק בינו לבין מקום העבודה או העבודה עצמה. 

התקף לב הינו מצב פיזי שנגרם כתוצאה מחסימה של אחד העורקים הכליליים של הלב. חסימה זו גורמת לפגיעה באספקה של חמצן ודם לשריר הלב.

במקרה של התקף לב יש לפנות לקבלת טיפול רפואי דחוף בהקדם האפשרי וזאת בכדי למנוע סיבוכים נוספים אשר יכולים להגרם כתוצאה ממצב זה. ישנם מקרים חמורים אשר בהם התקף לב יכול להוביל למוות. 

מכל מקום, פגיעה כתוצאה ממחלת לב דורשת טיפול רפואי ולכן העובד צריך להיות מודע לזכויותיו וכן לדעת מה ההיקף שלהן בהקשר למצבו הרפואי יחד עם הפנייה לטיפול הרפואי והטיפול השיקומי אשר נובעים ממחלתו.

עובדים אשר לקו במחלת לב, יכולים להיות זכאים לכמה זכויות. להלן מידע כללי לגבי שאלת ההכרה בהתקף לב כתאונת עבודה, מהי המורכבות של העניין בהקשר זה ונכיר כמה מושגים כלליים ומהן הזכויות אשר עומדות לצידו של העובד שלקה בליבו. 

אין ספק שהכרה במצבו של אדם שלקה בליבו כנפגע בתאונת עבודה, על ידי המוסד לביטוח לאומי, תשליך באופן משמעותי על זכויותיו ומצבו הכלכלי והסוציאלי של העובד.

ראשית נתמקד בהסבר אודות זכויותיו העיקריות ובהמשך נכיר מהו הליך התביעה לצורך ההכרה במצבו כנפגע עבודה ומהם הקשיים אשר יכולים להתעורר בדרך.

מהן הזכויות אשר עומדות לזכותו של עובד שלקה בהתקף לב והוכר כנפגע בתאונת עבודה?

  • נכות זמנית 
  • מענק נכות או קצבת נכות
  • דמי פגיעה
  • קביעת נכות לצמיתות

נכות זמנית

חוק ביטוח לאומי מגדיר כמה כללים: בשלושת החודשים הראשונים לאחר האירוע עצמו נכותו של העובד תקבע בשיעור של מאה אחוזים. בשלושת החודשים העוקבים שיעור הנכות יעמוד על חמישים אחוזים.

המשמעות הכספית היא, קבלת שלוש וחצי משכורות בקירוב (ברוטו), כאשר מסכום זה ינוכה הסכום שקיבל העובד כדמי פגיעה (מפורט בהמשך)

מענק נכות או קצבת נכות 

לאחר שהתקף הלב שחווה העובד הוכר כתאונת עבודה, העובד זכאי להגיש לביטוח הלאומי תביעה לקבוע את דרגת הנכות שלו.

כללי החוק של המוסד לביטוח לאומי קובעים כי כל אדם אשר לקה בהתקף לב הוא בעל נכות, אך כעת יש לקבוע מהו שיעור הנכות. שיעור הנכות יקבע על פי ממצאי הבדיקות שיציג העובד ובהתאם למבחנים אשר קבועים בחוק. 

דמי פגיעה

עובד אשר מצבו הוגדר כתאונת עבודה לאחר שלקה בהתקף לב יהיה זכאי לקבלת תשלום מביטוח לאומי עבור התקופה שבה נאלץ להיעדר מעבודתו בשל מצבו הרפואי.

דמי הפגיעה ישולמו לעובד עבור שלושת החודשים הראשונים שבהם נעדר מעבודתו. חשוב לציין שתשלום זה הינו עבור שלושה חודשים ראשונים בלבד.

חישוב תשלום דמי הפגיעה מתבצע כך: שבעים וחמישה אחוזים מתוך שכר הממוצע של העובד בטרם האירוע כפול מספר החודשים שבהם נעדר העובד ממקום עבודתו. 

קביעת נכות לצמיתות

לאחר שהסתיימו שישה חודשים מזמן האירוע תקבע לעובד נכות לצמיתות. עובד אשר לקה בהתקף לב אשר לא הותיר בו מגבלה, נכותו לצמיתות תוכר בשיעור של עשרה אחוזים.

אדם אשר מצבו מאפשר לו לעבוד אך אינו יכול יותר לעסוק בעבודה אשר כרוכה במאמץ פיזי, נכותו תוכר בשיעור של עשרים וחמישה אחוזים, אשר יכולה לעלות בהתאם לקושי אשר נובע ממצבו.

כל נכות צמיתה אשר נקבעה לעובד בשיעורים שבין 9 ל 19 אחוזים תזכה את העובד במענק כספי חד פעמי, כאשר גובה המענק נקבע על פי אחוזי הנכות שהוגדרו לעובד. 

באילו מקרים התקף לב יוכר כתאונת עבודה

כל הזכויות שפירטנו מעלה ניתנות לעובד רק במידה והוא לקה בהתקף לב והאירוע הוכר כתאונת עבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי. 

ביטוח לאומי קובע תאונת עבודה בהתאם לטפסים שמילא העובד ובהתאם לכל פרטי התביעה שהציג ובהתאם לתשובות שנתן העובד לחוקר מטעם הביטוח הלאומי.

לאחר הצגת כל החומר הרלוונטי למקרה, כולל מסמכים רפואיים כמובן, הצגת חומר התביעה ולעיתים גם הצגת עדויות מאנשים מעורבים תקבע ההחלטה האם מדובר בתאונת עבודה או לא.

במצב שבו הביטוח הלאומי דחה את תביעתו של העובד ולא הכיר במקרה כתאונת עבודה, יוכל העובד להגיש ערעור על החלטה זו לא יאוחר משישה חודשים מיום קבלת הסירוב.

את הערעור מגישים בבית הדין האזורי ומומלץ כמובן להיעזר בעורך דין מומחה. 

חשוב להבין שלא כל מקרה שבו עובד לקה בליבו בעבודה יוכר כנפגע עבודה ומהצד השני יתכנו מקרים בהם העובד לקה בליבו שלא במסגרת שעות העבודה, בבית לדוגמה, ומצבו בכל זאת יוכר כתאונת עבודה. 

המוסד לביטוח לאומי עורך מבחנים לכל מקרה באופן ספציפי בכדי להכיר במקרה כתאונת עבודה.

מבחנים אלו בודקים למעשה את שרשרת האירועים אשר קדמו למקרה המדובר ובאיזו מידה חריגותם השפיעה על התרחשות המקרה וזאת תוך כדי לקיחה בחשבון את מצבו האישי של העובד אשר יכול להוות גורם משפיע.

המבחן שמבצע הביטוח הלאומי הינו מבחן אשר משלב עובדות, מצב בריאותי ומצב משפטי.

טעויות נפוצות בהגשת תביעה

חשוב להבין שישנם מקרים רבים בהם נדחתה תביעתו של העובד עקב מילוי מוטעה של פרטי התביעה או על ידי השמטת פרטים רלוונטיים משמעותיים אשר יכלו לשפוך אור שונה על התמונה המוצגת.

כמו כן, תביעה יכולה להידחות מפני שחסר בה תיעוד רלוונטי ואי הבאת ראיות משמעותיות. לעיתים אף קיימים כשלים בתחקור הנושא מצידו של הביטוח הלאומי.

בכדי להימנע מטעויות אלו יש לפנות לייעוץ משפטי ולהגיש את התביעה באמצעות עורך דין מומחה אשר ידע לכוון את הדברים בצורה הנכונה בכדי שתוכלו למצות את הזכויות שמגיעות לכם.

תביעה להכרה בהתקף לב כתאונת עבודה הינו הליך מורכב וסבוך אשר טומן בחובו לא פעם קשיים רבים. 

שאלות נפוצות בנוגע כל זכויות העובדים

ביטוח לאומי קובע תאונת עבודה בהתאם לטפסים שמילא העובד ובהתאם לכל פרטי התביעה שהציג יחד עם התשובות שנתן העובד לחוקר מטעם הביטוח הלאומי. לאחר הצגת כל החומר הרלוונטי תקבע ההחלטה.

חשוב להבין שלא כל מקרה שבו עובד לקה בליבו בעבודה יוכר כנפגע עבודה ומהצד השני יתכנו מקרים בהם העובד לקה בליבו שלא במסגרת שעות העבודה, בבית לדוגמה, ומצבו בכל זאת יוכר כתאונת עבודה. 

ביטוח לאומי עורך מבחנים לכל מקרה באופן ספציפי. מבחנים אלו בודקים למעשה את שרשרת האירועים אשר קדמו למקרה ובאיזו מידה חריגותם השפיעה על התרחשות המקרה וזאת תוך כדי לקיחה בחשבון את מצבו האישי של העובד.

לקבלת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים 👇

לחזור למשהו ספציפי?

אולי יעניין אותך גם

דילוג לתוכן