חופשת לידה לאבות – מה צריך לדעת?

לקבלת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים👇

חופשת לידה לגבר - כן זה אפשרי בין אם משרד החינוך, צבא, או עצמאי. חופשת לידה לגברים מאושר ביטוח לאומי לגבר שאשתו לא עובדת במקום האישה! מה החוק אומר!

האימהות הטריות יוצאות לחופשת לידה ואז כמו עוצרות את חייהן על מנת לדאוג לתינוק החדש שרק הגיח לעולם.

והאבות, מה איתם?

מסתבר שהמצב במדינות אחרות בעולם מעט שונה מזה של מדינת ישראל.

נתונים שונים מראים כי, לדוגמא, במדינת דרום קוריאה האבות מקבלים חופשת לידה, בתשלום, בעבור 53 השבועות הראשונים לאחר הלידה (תקופה של מעל שנה!), בדומה לכך, ביפן, האבות זכאים ל- 52 שבועות של חופשת לידה בתשלום ומדינות לדוגמת: צרפת, איסלנד, לוקסמבורג ושוודיה, מעניקות לאבות הטריים בין 28 שבועות של חופשת לידה בתשלום, לבין 9 שבועות.

אז מה החוק נותן (או לא נותן) לאבא הישראלי המעוניין לצאת לחופשת לידה, לרגל הולד החדש?

על פניו, עיקר חוקי חופשת הלידה של האישה היולדת, ברורים לאוכלוסייה הרחבה, אך בנוגע לסוגי החופשות של האבות בזמן שלאחר הלידה, החוקים כמעט ולא ידועים וגם, אם נודה על האמת, מעט מסובכים ומסבכים.

זה מתחיל ככה:

הימים המפורטים מטה נקראים ימי היעדרות בגין "חופשת האבהות" –

  • היעדרות ביום הלידה עצמה, תחשיב עבור האב, להיעדרות בגין יום מחלה.
  • מיד לאחר יום הלידה, האב הטרי יכול לקחת עד חמישה ימי חופש, ברציפות, נוספים מהעבודה, אשר כוללים את ימי שישי ושבת (לצורך העניין, חמישה ימים קלנדריים) – ללא בקשת הסכמה מצד המעסיק.

שלושת הימים הראשונים של היעדרות זו, ייחשבו לעובד כחלק מחופשה שנתית (עליהם העובד מקבל תשלום מלא) ובמידה ולאותו עובד מכסת ימי החופש השנתיים אזלה, שלושה ימים אלו ייחשבו לו כחופשה ללא תשלום. היומיים הנוספים, יחשבו לאב הטרי כימי מחלה, אשר על כל אחד מהם הוא יקבל את דמי המחלה – ככתוב בחוק, או לחילופין, את התשלום המוזכר בהסכם העבודה האישי שלו.

נציין כמובן כי לזכויות אלו זכאים עובדים שבת זוגם ילדה, כמו גם עובדות אשר בת זוגם ילדה.

עד כה, ספרנו סך הכל שישה ימי היעדרות.

ומבחינת המעסיק? – על העובד, המעוניין להיעדר ממקום העבודה בששת ימים אלו, להודיע על כך למעסיקו, וזה רשאי יהיה לבקש אישור רפואי לגבי תאריך הלידה. חשוב לדעת כי למעסיק אין אפשרות למנוע מהעובד שלו את ששת ימי ההיעדרות הללו.

"חופשת האהבות" אינה נחשבת כ"חופשת לידה" ועל כן, אינה מגיעה במקום זכאותו של האב לחלוק עם האם את חופשת הלידה שלה.

…וממשיך ככה:

חופשת הלידה של האב הטרי –

בחוק קיימת אופציה בה עובדים שכירים יכולים לחלוק עם בנות זוגם את חופשת הלידה לה הן זכאיות, לרוב, מדובר בחלוקה (כלומר חופשות בזמנים לא חופפים) ובמקרים מסוימים, אפשר שבני הזוג ישהו בחופשת לידה יחד, לתקופה של שבוע.

חשוב לתת את הדעת על כך שבמידה והיולדת אינה זכאית לחופשת לידה מכל סיבה שהיא – כך יהיה גם לגבי בן זוגה.

כלומר, אפשרות היציאה של בן הזוג לחופשת לידה מותנית בזכאותה של האישה היולדת בחופשת לידה.

כל זמן שהיולדת הטרייה זכאית, על פי חוק, בחופשת לידה, האב הטרי יכול לקחת גם הוא חופשת לידה וקיימות בפניהם מספר אפשרויות שונות:

  • לאחר 6 שבועות מיום הלידה, האישה יכולה לבחור לקצר את חופשת הלידה שלה ולחזור לעבודתה ובן זוגה רשאי להחליף אותה ולנצל את הימים אשר נותרו מחופשת הלידה שלה.

כלומר, באפשרות זו, משך תקופת חופשת הלידה של האב יהיה זהה למשך התקופה אשר נותרה לחופשת הלידה של האם ולא יותר.

חשוב לשים לב כי זמן החופשה האפשרי של האב, כמו גם קבלת דמי הלידה שלו, תלויים גם בתקופת חופשת הלידה אשר האם זכאית לה וגם בוותק העבודה הרציף של האב במקום עבודתו הנוכחי.

  • בן (או בת) הזוג של היולדת יכולים לבחור לקחת חופשת לידה בסך של שבוע ימים בדיוק, בזמן חופף לחופשת הלידה של האם, כל זאת בתנאי כי האם הטרייה הסכימה, בכתב, לוותר על דמי לידה בסכום זהה של שבוע, אשר להם הייתה זכאית.

במקרה כזה, בן הזוג הוא זה שיהיה זכאי לקבל דמי לידה בעבור שבוע חופשת הלידה אותה הוא לוקח, כל זאת בתנאי ששולמו עבורו דמי ביטוח לאומי עבור עשרה חודשים, מתוך 14 החודשים האחרונים, או לחילופין, עבור 15 חודשים מתוך 22 החודשים האחרונים.

  • במקרה בו נולדו זוג תאומים, או יותר (הריון מרובה עוברים), זכאי האב הטרי לחופשת לידה נוספת, בת שבועיים.

גם את חופשה זו העובד יוכל לקחת במקביל לחופשת הלידה של בת זוגו. אך חשוב לדעת כי ימי חופשה אלו (של האב), ירדו מסך תקופת הארכה שהאישה מקבלת לחופשת הלידה שלה בגין כך שילדה יותר מעובר אחד.

  • במצב בו האישה היולדת אינה מסוגלת לטפל בתינוק החדש, בשל מצבה הרפואי – נכות או מחלה, בן הזוג זכאי, על פי חוק, לקחת חופשת לידה מלאה, במקום היולדת עצמה.

ניצול זכאות זו מחייבת אישור בכתב מהרופא המטפל, בדבר אי יכולתה של האישה לתפקד בצורה מיטבה אל מול התינוק, בשל מצבה הרפואי האמור.

חופשת לידה, מסוג זה, של האב, תהיה זהה לאורכה של חופשת הלידה לה האם זכאית.

בנוסף, בתום חופשת הלידה, האב אף יהיה רשאי לקחת חופשה ללא תשלום, גם היא – זהה במשך הזמן שלה לזו שהאם הטרייה הייתה זכאית לה לו ניצלה אותה.

דמי לידה עבור האב

במידה ואתם עומדים בתנאים הרשומים מעלה ומנצלים את אחת האפשרויות המוצגות בנוגע ללקיחת חופשת לידה, הביטוח הלאומי ישלם לכם דמי לידה בגין הפסקת העבודה.

כאמור, האב יכול לצאת לחופשת לידה בזמן חופף לחופשת הלידה של בת זוגו, או להחליף אותה בחלק מן התקופה.

אך כך או כך, ימי הזכאות של האב בדמי לידה יהיו במקום ימי הזכאות של האם היולדת ולעולם לא בנוסף.

חשוב שתזכרו להגיש את התביעה, בגין דמי הלידה, עד שנה מהיום בו התחלתם לקחת את חופשת הלידה, אחרת אתם עלולים לאבד את זכאותכם לקבלת הכספים.

כן. החוק במדינת ישראל, בדבר חופשת לידה לאב, מסועף ולא תמיד פשוט להבנה.

במידה ואב טרי מעוניין לצאת לחופשת לידה, מחובתו לבדוק טוב טוב מה הן הזכויות הספציפיות אשר מגיעות לו – והן לרוב יהיו תלויות ומותנות בזכויות של בת הזוג שלו.

על הזוג לשבת יחד, לחשוב ולהחליט, איזה מבין האפשרויות העומדות בפניהם תהיה הכי מועילה ומיטיבה להם עצמם וכמובן – לתינוק הרך החדש שהגיח לעולם.

שאלות נפוצות

טיסות לחו"ל יכולות להיכלל בתוך חופשת הלידה של האב, אשר במהלכה הוא מקבל דמי לידה – אך ורק אם הוא טס יחד עם התינוק החדש.

החוק מבדיל בין האישה היולדת ובין אב שלוקח חופשת לידה ועל כן, קיימת התייחסות שונה בנוגע לטיסות.

בזמן שאב טרי, לא ימשיך לקבל דמי לידה, בזמן חופשת הלידה שהוא לקח, במידה והוא טס לחו"ל ללא התינוק, האם הטרייה כן יכולה לטוס לחו"ל, ללא תינוקה, ובזמן זה היא תמשיך לקבל את כספי דמי הלידה המגיעים לה על פי חוק.

במידה וזוג ההורים עומד בכל התנאים והחוקים שנרשמו מעלה, המעסיק אינו רשאי שלא לאשר את יציאת האב לחופשת לידה. במידה והמעסיק יפטר את העובד או לחילופין, יפגע בתנאי ההעסקה שלו, בעקבות אותה חופשה, העובד יכול, על פי חוק, להגיש נגד מעסיקו תביעת פיצויים.

בן הזוג רשאי לקחת ימי חופש, אשר יירשמו כימי מחלה, על מנת ללוות את בת זוגו בבדיקות בזמן הריון – בהן יש סיכוי לסיכון חיים או אשר בהן יש צורך במלווה.

כך או כך, מספר ימי המחלה המקסימאלי אותם בן הזוג יכול לקחת על מנת ללוות את בת זוגו בבדיקות, לא יכולים לעלות על שבעה ימים.

לקבלת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים 👇

לחזור למשהו ספציפי?

אולי יעניין אותך גם

דילוג לתוכן