משכרות שעתית פלוס עמלות מכירה – מה לבדוק?

לקבלת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים👇

כל מה שחשוב לדעת כאשר שכר העבודה שלך בנוי ממשכורת שעתית (או יומית או חודשית, קבועה) פלוס עמלות מכירה!

כאשר שכרו של עובד כולל מרכיבים שונים אשר יחד בונים את סך כל המשכורת שלו, מאתגר לפעמים להבין כיצד החוק מתייחס לכל אחד מהרכיבים השונים.

האם חלים עליהם מיסים?

האם הם צריכים להוות חלק מהפרשות הפנסיה ודמי הביטוח הלאומי?

ומה בדבר פיצויים של פיטורים או לחילופין – דמי לידה.

כעת נסביר כיצד המעסיק מחויב, על פי חוק, להתייחס למשכורת שלכם במידה והיא בנויה משכר קבוע לצד תוספות בעבור עמלות המכירה שלכם.

ראשית, חשוב לתת את הדעת על ההבדלים בין 'בונוס' לבין 'עמלות'.

במסגרות העבודה השונות יש בידיהם של המעסיקים שתי דרכים שונות ואפשריות, על מנת לתגמל את העובדים. לגבי שתי הדרכים הללו קיימות התייחסויות שונות בחוק, ועל כן, ההתייחסות כלפיהן בתלוש המשכורת של העובד, גם היא שונה.

למעשה הבונוס, כמו גם העמלה, מהווה רכיב נוסף בתלושי המשכורת של העובדים ועל אף ששניהם מגיעים בראש ובראשונה על מנת לצ'פר ולתגמל את העובדים – בסופו של יום הם גם עשויים לעורר מחלוקות בין העובדים למעסיק – בעניין משמעות התשלומים האלו בתלוש המשכורת, לטווח הקצר כמו גם לטווח הרחוק יותר.

בונוס:

הבונוס משולם לעובד, על ידי מעסיקו, על מנת לעודד את מצוינותו של אותו עובד וכתמריץ להישגים בהמשך.

יחד עם זאת, בתי הדין האזוריים לעבודה מחשיבים בונוס כתוספת לשכר העבודה הבסיסי. תוספת אשר מגיעה כתנאי או מצב ספציפי והיא בעצם אינה חלק בלתי נפרד מאותו שכר בסיסי.

כלומר, אפשר להחשיב את הבונוס כמאין תוספת תשלום שהעובד לא בהכרח יודע מראש שהוא יקבל אותה, אלא תוספת שמגיעה ב"הפתעה".

הבונוס למעשה הוא תשלום חד פעמי.

עמלה:

עמלה היא פרמיה.

פרמיה היא שכר עידוד.

היא תוספת שכר אשר מקבל העובד אשר תפוקת עבודות גבוהה מעבר למכסה אשר נקבעה מראש על ידי המעסיק.

עמלות אלו משולמות לעובדים באופן קבוע וחודשי, הן מוזכרות בחוזי העבודה השונים וכלל העובדים מודעים (וכמובן שואפים) אליהן. על פי רוב, עמלות אלו נקראות "עמלות מכירה" ומי שמקבל אותן – שכרו הרגיל הוא שעתי (או יומי) – בנוסף לעמלות המכירה השונות, אשר כמובן משתנות ממקום עבודה אחד לאחר.

עמלה משולמת לעובד אשר עמד ביעדי החברה המוכרים והידועים לכל, כל חודש בחודשו.

הדוגמאות הבאות עומדות על ההבדלים בין שני המושגים שהזכרנו מעלה:

  • מענק כספי, שנתי, אשר מגיע לקראת סוף השנה ה'קלנדרית', לשלושה עובדים מצטיינים, אשר נבחרים מחדש על ידי המעסיק – אחת לשנה.

מענק כספי זה הוא בעצם תוספת שכר חד פעמית אשר מותנה בבחירת המעסיק. העובדים הנבחרים כמובן שאינם יודעים שהם יהיו אלו בהם המעסיק ייבחר.

מענק זה ייחשב כבונוס באותו החודש בו הוא יינתן לאותם עובדים מצטיינים והרכיב שלו בתלוש המשכורת יהיה נפרד משכרם הבסיסי, הרגיל והקבוע.

  • עובד אשר לפנים משורת הדין מקבל תוספת שכר, שהינה חד פעמית, ממעסיקו, בעבור חודש אשר אותו עובד הצטיין באופן יוצא דופן.

תוספת חד פעמית זו תיחשב כבונוס לכל דבר והיא אינה תיחשב כחלק מהשכר הבסיסי של אותו עובד בתלוש משכורתו החודשי.

  • איש מכירות אשר שכר העבודה שלו מורכב משכר שעתי קבוע פלוס סכום קבוע נוסף על כל מכירה שיבצע. "סכום קבוע ונוסף" זה ייחשב כעמלת מכירה ולהבדיל מבונוס, כן ייחשב לחלק משכר העבודה הבסיסי של אותו עובד.

סכום עמלות המכירה בעצם ייכנסו באופן בלתי נפרד מהמשכורת החודשית, הברוטו והנטו, בתלושי המשכורת.

בהתאם להבדלי המשמעות בין שני המושגים הנ"ל – גם החוק ותלוש המשכורת, מתייחסים אליהם באופן שונה

מאחר ובונוס מגיע כתוספת שכר, בעוד עמלה מגיעה כחלק מהשכר עצמו, ההבדלים האלו באים לידי ביטוי בזכויות העובד עצמו, מתוך החישוב של הנגזרות השונות ששכר הבסיס החודשי עובר.

בעוד שבונוס משאיר את סכום השכר הבסיסי בעינו ואיננו משפיע על חישוב השכר השעתי (או היומי) של העובד, העמלות השונות (בתוכן נכנסות כמובן גם עמלות המכירה המוכרות ביותר) כן משפיעות על השכר השעתי והיומי של העובד, זאת מאחר שהן נכנסות למבנה השכר עצמו.

הבדל זה בעצם גורם לכך שסכומי הכסף של העמלות נכנסות ומשפיעות על חישובי ההפרשות השונים של העובד, כמו גם – של המעסיק.

אז הבנו שלגבי קבלה של בונוס, אין שום הבדל אשר חשוב לשים אליו לב.

אולם,

במידה ואתם מקבלים עמלות על בסיס קבוע, מה הם הדברים שכן חשוב לשים אליהם לב?

  • מס הבריאות יחשב כחלק מהשכר הבסיסי של העובד – אשר כולל בתוכו את סכום הכסף של העמלות
  • דמי הביטוח הלאומי יחושבו ויופרשו מהשכר הבסיסי של העובד – אשר כולל בתוכו את סכום הכסף של העמלות
  • מבחינת רשות המיסים, גם פה (להבדיל מבונוס), העמלות הן חלק בלתי נפרד משכר הבסיס, לכן גם בעבור סכומן יש לשלם מס
  • כקבוע בחוק, מעסיק אשר צריך להעביר לעובד שלו פיצויים בגין פיטורים, ייחשב את סכום הפיצוי על פי השכר הבסיסי של העובד ועל כן, יש להכניס לחישוב זה את סכומי העמלות שאותו עובד קיבל בחודשים הרלוונטיים
  • הפרשות לפנסיה גם הן נגזרת של השכר הבסיסי של העובד, על כן, גם פה – במידה והתשלום הנוסף אינו חד פעמי (כאמור, אינו מוגדר כבונוס), אלא מתווסף באופן חודשי, בצורת עמלה כזו או אחרת, יהיה לחשב את הפרשות הפנסיה על פי סכום השכר הבסיסי שכולל בתוכו את הסכום הכספי של העמלות
  • דמי לידה אשר ניתנים לאמא הטריה, בעבור חופשת הלידה שלה, גם הם יחשבו מסכום המשכורת הבסיסית של העובדת, כלומר, בתוספת עמלות המכירה שלה
  • חישוב תוספות השכר בעבור שעות נוספות מתבסס על נגזרת מהשכר הרגיל, הבסיסי, של העובד ועל כן גם נגזרת זו תיחשב מהסכום הכולל של השכר, אשר כולל בתוכו את סכומי עמלות המכירה השונות

אותן עובדות אשר מובאות בטקסט זה מגיעות באופן ישיר, אשר לא משתמע לשתי פנים, מהחוק הכתוב. על כן, על המעסיק חלה חובה להכיר בעובדות אלו ובכך הוא מחויב להכיר בעצם מתן העמלות לעובדיו, כחלק בלתי נפרד משכרם הבסיסי, כאמור, גם לצרכי מס והפרשות שונות וכן, גם לצרכי חישוב הגמול הנכון בעבור עבודה בשעות נוספות.

עמלות, על כל סוגיהן, נכנסות לתחשיב השכר הסופי (בין אם אתה איש מכירות אשר מקבל עמלה בעבור כל מכירה שלך, ובין אם אתה מנהל של אנשי מכירות, אשר מקבל עמלה בעבור כל מכירה של עובד הכפוף לך).

על המעסיקים כולם להתיישר על פי קביעת החוק (אחרת, הם חשופים לתביעה).

לקבלת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים 👇

לחזור למשהו ספציפי?

אולי יעניין אותך גם

דילוג לתוכן