אירוע מוחי בזמן העבודה

לקבלת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים👇

אירוע מוחי בזמן העבודה - האם זה נחשב לתאונת עבודה?

ברוב המקרים שבהם מתרחש אירוע מוחי, הדבר נובע בעקבות בעיות רקע רפואיות אשר ליוו את החולה במשך זמן מה, בין אם שבידיעתו ובין שלא.

יחד עם זאת ישנם מקרים אשר בהם מתרחש אירוע מוחי ללא אזהרה מוקדמת וכאשר לא היו קיימות בעיות בריאותיות קודמות ברקע והאירוע נגרם למעשה כתוצאה מחשיפת החולה לאירוע חריג או יוצא דופן אשר התרחש באופן מפתיע.

במקרים שבהם חווה האדם אירוע מוחי בסמוך לכך שנחשף לאירוע חריג או יוצא דופן במקום עבודתו או בעקבות עבודתו, יהיה ניתן לטעון שהאירוע המוחי הינו תוצאה של תאונת עבודה .

אחד התנאים ההכרחיים לצורך קבלת הכרה כנפגע עבודה הוא הצגת הוכחה משמעותית לכך שהאירוע שנחשף אליו העובד אכן היה אירוע חריג וכי קיים קשר ישיר בינו לבין הפגיעה שקרתה לעובד. כלומר שחובת ההוכחה מוטלת על העובד.

במקרים שבהם הפגיעה של העובד מוכרת כתאונת עבודה, העובד יהיה זכאי לתשלום פיצויים שגובהם עולה על תשלומי הפיצויים הרגילים, כמו שמקבלים אלו שאינם נפגעי עבודה.

מהם התנאים להכרת אירוע מוחי כתאונת עבודה?

כפי שציינו מעלה, כדי שאירוע מוחי יוכר כתאונת עבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי, יהיה על העובד התובע להוכיח כי התקיים קשר הדוק בין אירוע חריג שהתקיים במקום עבודתו או בעקבות עבודתו לבין האירוע המוחי שחווה.

בנוסף להוכחה זו, יהיה על העובד להוכיח באופן מקביל שהאירוע המוחי לא נגרם בעקבות אירועים אחרים שהיו בגדר אירועים רגילים אשר מתרחשים דרך קבע, או שלא נגרם בשל מצבו האישי של העובד כגון:

מחלות רקע וסימפטומים שונים שמהם סבל העובד במשך זמן מה לפני האירוע עצמו וכד'. 

חשוב להבין, כי במידה וקיימים גורמים ברקע הרפואי של העובד אשר יכולים להתפרש כגורמים ישירים לאירוע המוחי.

הקשר בין האירוע החריג שנחשף אליו העובד לבין האירוע המוחי שחווה יכול להישלל והאירוע המוחי לא יוכר כתאונת עבודה.

מעבר לכך, ישנן גם הגבלות ותנאים מסוימים שצריכים להתקיים גם לגבי אירוע חריג שהתרחש במקום העבודה אשר יכול להוות גורם לפגיעה של אירוע מוחי שחווה העובד. 

לא יהיה ניתן לטעון כי שרשרת אירועים אשר נמשכה משך זמן רב, שאפיינה את האווירה במקום העבודה, יכולה להוות גורם משמעותי לקיומו של אירוע חריג.

לדוגמה, עובד לא יוכל לטעון שהוטלו עליו לחצי עבודה במשך זמן ממושך, אשר נובעים מאופי העבודה ובעקבות הלחצים המתמשכים אשר הופעלו עליו הוא לקה באירוע מוחי. 

כאשר מדברים על הוכחת הקשר בין אירוע חריג לבין הפגיעה שקרתה לעובד, הכוונה היא לאירוע יוצא דופן אשר התרחש לפתע באופן חד פעמי וזאת בסמיכות לפגיעה של העובד.

אירוע כזה יכולה להיות לדוגמה, מריבה חריפה עם אחד העובדים או עם המעסיק עצמו.

כיצד מוכיחים אירוע חריג?

באופן כללי, האופן שבו בוחנים את הנסיבות לשם הכרה באירוע מוחי כתאונת עבודה זהה לאופן שבבו בוחנים כל אירוע בריאותי אחר כמו התקף לב לדוגמה.

וכפי שבוחנים כל פגיעה אחרת מסוג זה, אחד התנאים ההכרחיים ביותר להכרה, אם לא ההכרחי מכולם, הוא הוכחת קיומו של אירוע חריג אשר התרחש במקום העבודה או בעקבות עבודתו של האדם הנפגע.

חובת ההוכחה חלה על העובד, כלומר על התובע.  כלומר, על העובד התובע חלה חובה להציג ראיות חד משמעיות

כי הוא חווה אירוע יוצא דופן וחריג בהקשר לעבודתו אשר קרה קודם להופעתו של האירוע המוחי וכי לאותו אירוע חריג הייתה השפעה ממשית על מצבו הבריאותי.

לאחר הצגת הראיות שהובאו על יד העובד תבחן לעומק השאלה, האם אותו אירוע שהתרחש בהקשר לעבודתו של אותו אדם אכן מתאים מבחינת אופיו להיכלל בהגדרה של אירוע חריג.

כדי לעמוד במבחן השאלה יהיה על העובד להציג ראיות אובייקטיביות אשר יוכלו לתמוך באופן ממשי בטענותיו, על ידי הבאת עדויות נוספות מאנשים אשר נכחו במקום בזמן האירוע לדוגמא.

יחד עם צירוף חוות דעת מגורם רפואי מוסמך ורלוונטי אשר טיפל באותו אדם לאחר האירוע. מטרתן של אותן עדויות אובייקטיביות היא לשלול את השאלה, האם האירוע נתפס כחריג מנקודת מבטו הסובייקטיבית של אותו עובד שנפגע.

ולאשר את הטענה שהאירוע החריג שהתרחש אכן השפיע בפועל על מצבו הבריאותי. כדי להוכיח אירוע חריג יש להציג ראיות עובדתיות אובייקטיביות לקיומו.

הכלל לגבי אירוע חריג

שמדובר באירוע בעל מאפיינים ייחודיים וקיצוניים. חלק ממאפיינים אלו יכולים לבוא לידי ביטוי בדחק נפשי בלתי רגיל, מתח ברמה קיצונית או כל התרחשות אחרת שהינה חריגה באופן משמעותי מהשגרת העבודה של אותו עובד.

לגבי אירוע מוחי שבו לקה עובד לאחר שחווה לחצי עבודה במשך תקופה מתמשכת , בית המשפט נוטה בדרך כלל שלא להגדיר אירועים מסוג זה כתאונת עבודה.

כדי לקבל הכרה כנפגע עבודה על העובד להוכיח כי התקיים בשרשרת האירועים אירוע יוצא דופן יחיד וחד פעמי שניתן לקבוע בדיוק מתי והיכן הוא התרחש.

עובד אשר חווה לחצי עבודה במשך תקופה ממושכת ולקה בסופו של דבר באירוע מוחי, יצליח בתביעתו במידה ויצליח להוכיח כי במהלך הדרך התקיים אירוע אחד ספציפי אשר הביא את לחצי העבודה לשיא באופן חריג וכי ניתן להצביע מתי והיכן בדיוק אותו אירוע התרחש.  

מה צריך העובד לעשות בכדי לקבל הכרה כנפגע עבודה?

  1. איסוף ראיות אובייקטיביות אשר מעידות על קיומו של אירוע חריג אשר התרחש במקום העבודה. בין היתר, כדאי לכלול עדויות מעובדים נוספים אשר נכחו בזמן האירוע אשר עדותם תוכל לחזק את טענתו של העובד וכמובן לצרף עדויות רפואיות מגורמים מוסמכים ורלוונטיים.


2.  יש למסור הודעה למעסיק על כוונתו של העובד להגיש תביעה.

3.  תיעוד המקרה בכתב בו מתוארים באופן ברור כל פרטי המקרה ופרטי הפגיעה שחווה העובד, אופי הפגיעה, השלכותיה ופירוט של האירוע החריג שהתרחש. חשוב להבהיר מה אופיו של אותו אירוע הופך אותו לחריג ומתי, היכן ואיך בדיוק הוא התרחש.

 


4.  יש לפנות לייעוץ משפטי מאת עורך דין מומחה בתחום כדי להגיש תביעה מסודרת שאינה לוקה בחוסר ראיות נחוצות .

שאלות נפוצות בנוגע לאירוע מוחי בזמן העבודה

כדי שאירוע מוחי יוכר כתאונת עבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי, יהיה על העובד התובע להוכיח כי התקיים קשר הדוק בין אירוע חריג שהתקיים במקום עבודתו או בעקבות עבודתו לבין האירוע המוחי שחווה.

על העובד התובע חלה חובה להציג ראיות חד משמעיות כי הוא חווה אירוע יוצא דופן וחריג בהקשר לעבודתו אשר קרה קודם להופעתו של האירוע המוחי וכי לאותו אירוע חריג הייתה השפעה ממשית על מצבו הבריאותי.

לקבלת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים 👇

לחזור למשהו ספציפי?

אולי יעניין אותך גם

דילוג לתוכן