פיטרו אותי בהריון – מה החוק קובע

לקבלת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים👇

איסור פיטורי עובדת בהריון - קיבלת מכתב פיטורין בהריון? אסור לפטר אישה בהריון! פיטורים תקופת הריון? זכויות נשים בהריון לגבי פיטורים מהעבודה!

"…תשעה מי יודע? תשעה אני יודע: תשעה ירחי לידה".

תשעה חודשים שלמים (לעיתים אף יותר, לעיתים קצת פחות), בהן האישה עוברת תהפוכות ושינויים, בין אם פיזיים – אשר נראים לעין ובין עם פנימיים – אישיים, רגשיים, נפשיים, אשר אינם נראים לעין, אבל מורגשים עד מאד אצל האישה ההריונית עצמה.

כל אישה חווה את תקופת ההריון שלה באופן אחר ואינדבידואלי.

יש אשר כל רגע יהיה עבורן אושר צרוף ויש כאלו שיחושו תופעות לוואי אשר ככל הנראה יקשו עליהן, לפרקים, בתפקודן היומיומי.

כל הריון שונה מקודמו ואין להבטיח לאישה ההרה כי הריונה השני יהיה זהה להריונה הראשון וכן הלאה…

החוק עיגן מספר חוקים אשר יגנו על האישה ההרה, גם במידה בה תפוקת עבודתה, בזמן הריונה, פוחתת במעט.


החוק קובע כי: בין אם העובדת חדשה ובין אם העובדת ותיקה, בין אם המנהל שלה חדש בבית העסק ובין אם הוא ותיק – בשום מקרה שהו, אסור למעסיק לפטר אישה הרה.

האפשרות היחידה העומדת בפני מעסיק אשר מעוניין לפטר עובדת שלו אשר נמצאת בתקופת הריון, היא בקבלת היתר מהממונה על חוק עבודת נשים, במשרד העבודה והרווחה.

בעצם הגשת הבקשה מצד המעסיק לקבלת היתר פיטורים של אישה הרה, המעסיק צריך יהיה להציג סיבות מיוחדות וקבילות, אשר בגללן הוא מעוניין לפטר את אותה אישה – סיבות אשר כמובן אינן קשורות כלל להיותה בהריון.

סיבות אלו צריכות יהיו להיות קשורות לשינויים כלליים בניהול העסק, סגירת העסק מכל סיבה שהיא או מתן הוכחות כי תפקוד העובדת הוא לקוי, ללא קשר להימצאותה בהריון.

כמובן שעל כל סיבה שהמעסיק ייתן, הוא יידרש לתת נימוקים כתובים ומפורטים, אשר יתמכו באמירותיו.

נציין כי אישור פיטורים מסוג זה, לא יינתן לעולם, במידה ויתברר כי סיבת הפיטורין היא ההריון עצמו!

במידה והמעסיק פעל שלא כחוק ופיטר עובדת הרה, העובדת בהחלט תהיה זכאית לתבוע את המעסיק בגין פיטורים, להגיש תלונה נגדו ביחידת האכיפה של חוקי העבודה ולדרוש פיצוי כספי.

"לא יפטר מעסיק עובדת שהיא בהריון וטרם יצאה לתקופת לידה והורות, אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר להריון" (*חוק עבודת נשים, תשי"ד – 1954, סעיף 9א').

על איזה חוק המעסיק עובר, במידה והוא מפטר עובדת בשל היותה בהריון?

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה מגן על נשים הרות מפני פיטורים (וכל סוג אחר של אפליה).

החוק נחקק בשנת 1988 והוא תקף לגבי מקומות עבודה בהם מועסקים שישה עובדים ומעלה.

החוק קובע כי למעסיק אסור להפלות את עובדיו (כמו גם את המועמדים לעבודה אצלו) מכל אחת מהסיבות הללו: מין, נטייה מינית, מעמד אישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפרייה חוץ גופית, הורות, גיל, גזע, דת, לאום, ארץ מוצא, מקום מגורים, השקפה, חברות במפלגה ושירות מילואים.

לגבי מקומות עבודה אשר מעסיקים פחות משישה עובדים, מגן עיקרון השוויון, מתוך חוק היסוד של כבוד האדם וחירותו.

אם כן, לא רק פיטורים, אלא גם אפליה מכל סוג שהוא…

כאמור, העובדה כי החוק מחייב את המעסיק שלא לפטר את העובדת שלו בזמן ההריון – מפאת ההריון, לא אומרת שכן יש באפשרותו להפלות את העובדת בצורות שונות.

אי קבלה לעבודה (בשל הריון), שינוי תנאי העסקה, ביטול קידום כזה או אחר, אי שליחה להכשרות או השתלמויות מקצועיות, פגיעה בשכר או בהיקף המשרה… כל אלו גם אסורים על המעסיק להפעלה על האישה ההרה.

הבדל הגנת החוק על עובדת הרה, אשר מועסקת באותו מקום עבודה – מתחת לשישה חודשים, לבין זו שעובדת באותו מקום עבודה – מעל לשישה חודשים

ראשית, אסור לפטר עובדת הרה, בכל שלב בהריונה ובכל שלב של תקופת העסקתה.

עם זאת, החוקים העומדים לזכותן של הנשים, מעט שונים במידה ותקופת ההעסקה שלהן עומדת על פחות מחצי שנה.

  • במידה והעובדת ההרה מועסקת באותו המקום מתחת לחצי שנה ופוטרה, היא יכולה לתבוע פיצויים מהמעסיק שלה, בדבר פגיעה בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה.

היא תאלץ להוכיח כי לא הייתה כל סיבה מוצדקת לפיטוריה, כאמור, למעט העובדה שהיא בהריון.

  • במידה והעובדת ההרה מועסקת באותו המקום מעל חצי שנה, אין למעסיק יכולת לפטר אותה ללא קבלת ההיתר האמור בחוק.

במידה ובכל זאת העובדת פוטרה, ללא קבלת היתר כדין, היא יכולה לתבוע פיצויים מהמעסיק שלה בדבר פגיעה בחוק עבודת הנשים, בנוסף, במידה וסיבת פיטוריה היא היותה בהריון – היא תהה זכאית לתבוע פיצויים נוספים, בדבר פגיעה בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.


ימים בהם האישה ההרה מתפקדת בצורה מופחתת בזמן תקופת ההיריון – הם ימים אשר אינם מגיעים מתוך רצון או בחירה.

גידול עובר בבטן דורש מהנשים משאבים רבים של אנרגיה ובנוסף לכל זאת, מדובר על תקופה אשר מלווה במגוון תופעות לוואי כגון: בחילות, הקאות, עייפות מוגברת… – כל אלו אינם בשליטתן האישית של הנשים ועל כן, אין אפשרות לפטר אותן בשל נסיבות אלו.

…יחד עם כל הנכתב פה, בהחלט אסור לשכוח כי חשוב להודיע למעסיק, מספיק זמן מראש, בדבר ההריון – זאת על מנת שהוא יוכל למצוא לאותה העובדת מחליף/ה הולם/ת, לזמן היעדרותה הצפוי.

שיהיה במזל ובבריאות!

שאלות - תשובות

בהחלט. בחודשי ההיריון הראשונים, לא חלה חובה על העובדת לשתף את מעסיקה בדבר ההריון. אך החוק קובע, וזאת כדיי להגן על המעסיק, כי חובתה של האישה ההרה לעדכן את המעסיק שלה כי היא בהריון – עד לכניסתה לחודש החמישי.

קיים פסק דין אשר קובע כי כן קיימת אפשרות להזמין עובדת הרה לשיחת שימוע, כל זאת בתנאי שהמעסיק לא יפטר את אותה העובדת, כמו גם – לא ימסור לה הודעת התראה בדבר פיטורים (כאמור, אלא בעירוב ואישור של הממונה על חוק עבודת הנשים).

לא. למעסיק אסור לפטר עובדת במהלך שלושת החודשים הראשונים של חופשת הלידה וגם לא במשך 60 הימים שאחרי (אלא באישור הממונה על חוק עבודת הנשים). בנוסף, במידה והעובדת, בתום שלושת החודשים הללו, החליטה לקחת חופשה ללא תשלום, עבור המשך 'חופשת הלידה', גם בתקופה זו אין על המעסיק לפטרה.

בכל מקרה שהוא – למעסיק אין אפשרות לפטר עובדת בזמן הריון, ללא האישור הרלוונטי, גם אם אותה עובדת הודיעה לו שהיא בהריון רק לאחר שהוא עדכן אותה בדבר הפיטורים.

לקבלת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים 👇

לחזור למשהו ספציפי?

אולי יעניין אותך גם

דילוג לתוכן