איבוד כושר עבודה באופן חלקי

לקבלת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים👇

איבוד כושר עבודה באופן חלקי - מה מגיע לי?

כאשר מצבו הבריאותי של עובד נפגע באופן משמעותי ונגרמה לו נכות מסוימת כתוצאה ממחלת מקצוע או כתוצאה מתאונת עבודה.

אותו העובד ימצא במצב המוגדר – אובדן כושר עבודה חלקי או מלא וזאת ייקבע בהתאם למצבו .

לכל אחד ממצבים אלו, חלקי או מלא, קיים כיסוי ביטוחי המוגדר בפוליסת הביטוח או בקרן הפנסיה שנערכו לעובד.

במאמר זה נעסוק בסוגיה, מה מגיע לעובד אשר נמצא במצב של אובן כושר עבודה חלקי.

בכדי לנסות לברר סוגיה זו נפרט באופן כללי מהו כיצד מוגדר מצב של אובדן כושר עבודה חלקי ומהם הפיצויים שעומדים לזכות העובד במצב כזה. 

חברות הביטוח מתייחסות מצידן לאובדן כושר עבודה חלקי כאל מצב שבו העובד שנפגע מסוגל להמשיך לתפקד בעבודתו.

אך רמת התפקוד של אותו עובד ירדה בעקבות הפגיעה בשיעור של 25% לפחות כאשר מדובר בביטוחי מנהלים או בקרנות פנסיה.

הירידה ביכולת התפקוד תבוא לידי ביטוי בהיקף שעות העבודה שהצטמצם ובגובה השכר שירד באופן משמעותי.

מצב כזה של ירידה בתפקוד יזכה את אותו עובד בקבלת כספי פיצויים . עובדים אשר דאגו לרכוש בנוסף ביטוח רפואי באופן פרטי יוכלו לקבל כספי פיצויים גם מחברת הביטוח הפרטית.

כיצד מוגדר אובדן כושר עבודה חלקי ?

מצב שבו יכולת העבודה של עובד הנפגע ירדה באופן חלקי בשיעור של 25% ועד 75%. כאשר ירידה ביכולת בשיעור של 75% תחשב לאובדן כושר עבודה מלא.

או במילים אחרות, אובדן כושר עבודה חלקי הינו מצב שבו עובד חווה פגיעה מסוימת, פיזית או נפשית אך הוא עדיין מסוגל להמשיך לעבודה בעבודתו אך באופן חלקי ולא באופן מלא כפי שעבד לפני הפגיעה.

וכתוצאה מהירידה בתפקודו נפגעה יכולת ההשתכרות שלו בשיעור של 25% עד 74% לפחות. כאשר מדובר על פיצוי כספי, הכוונה היא להענקת כספי פיצויים לעובד שנפגע בגין השכר שאיבד בעקבות הפגיעה. 

כיצד אובדן כושר עבודה חלקי יבוא לידי ביטוי? 

מצב זה בדרך כלל יבוא לידי ביטוי בכך שאותו עובד אשר נפגע באופן פיזי או נפשי כתוצאה מאירוע מסוים ואופי פגיעתו מאפשר לו לחזור

לעבוד בעבודתו אך בהיקף משרה קטן יותר מהיקף המשרה אשר קדם לפגיעה וכתוצאה ישירה של הירידה בהיקף המשרה חלה ירידה משמעותית ברמת ההשתכרות של העובד ובהכנסותיו. 

אובדן כושר עבודה חלקי יכול גם לבוא לידי ביטוי בכך שאותו עובד אשר נפגע כתוצאה מאירוע מסוים אינו יכול עוד לעבוד בעבודתו שבה עבד לפני שהתרחשה הפגיעה

אך כעת הוא יכול לעבוד בסוג עבודה אחר אשר מעניק לו שכר נמוך באופן משמעותי מהשכר אשר קיבל מעבודתו הקודמת. כלומר חלה ירידה משמעותית ביכולת ההשתכרות של אותו עובד וגובה הכנסותיו ירד. 

האם יכול להיות שינוי כאשר מדובר באובדן חלקי? 

יכול להתרחש מצב במקרים מסוימים שבו העובד שנפגע איבד את כושר העבודה שלו באופן מלא ומצבו השתפר לכדי אובדן חלקי

ומהצד השני יכול להתרחש מצב שבו העובד שנפגע היה שרוי במצב של אובדן כושר עבודה חלקי במשך זמן מסוים בסמוך לפגיעה עצמה אך לאחר זמן מה מצבו השתנה לרעה ויכולת העבודה שלו ירדה בהתאם.

מהם סוגי הנכות שניתן לקבל ?

במצב שבו עובד נפגע וכתוצאה מפגיעתו נגרם לו מצב של אובדן כושר עבודה ישנם שני סוגי נכויות אותם הוא יוכל לקבל:

אחוזי נכות רפואית – הם אחוזי הנכות שיוגדרו לעובד בכל הנוגע למצבו הרפואי והם נקבעים על ידי הוועדה הרפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי. 

אחוזי נכות תפקודית – הם אחוזי הנכות אשר יקבעו לעובד שנפגע עבור שיעור אובדן יכולת ההשתכרות של העובד בעקבות הפגיעה הרפואית במצבו.

אחוזים אלו ייקבעו לאותו עובד רק לאחר שהוועדה הרפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי קבעה לו את אחוזי הנכות הרפואיים.

הגורם שיקבע את אחוזי נכות אלו יהיה פקיד תביעות מטעם הביטוח הלאומי לאחר התייעצות גם גורמים רפואיים ושיקומיים רלוונטיים ומוסמכים.

מהו הליך קבלת אובד כושר עבודה חלקי או מלא ?

  1. איסוף תיעוד רפואי והכנת כל מסמכי התביעה הדרושים
  2. הגשת מסמכי התביעה. למקרים דחופים קיים הליך מהיר
  3. הופעה בפני וועדה רפואית לצורך קביעת אחוזי הנכות
  4. קביעת דרגת אי כושר עבודה על יד פקיד התביעות ע"פ מסקנות הוועדה הרפואית
  5. קבלת הקצבה במידה ונמסרה תשובה חיובית בדואר
  6. במידה והעובד אינו מרוצה מהתשובה שהתקבלה ניתן להגיש ערר על מסקנות הוועדה הרפואית או פקיד התביעות. קיימת גם אפשרות להגיש תביעה חוזרת במידת הצורך. 

 

ניתן לקבל סיוע חינם בהגשת התביעה על ידי עמותת יד מכוונת מטעם הביטוח הלאומי. 

פירוט שלבי ההליך

לאחר שהוועדה הרפואית קבעה את שיעור אחוזי הנכות הרפואיים של העובד, הם מועברים לפקיד התביעות בביטוח הלאומי לצורך המשך ההליך.

פקיד התביעות יקבע לאחר העיון בחומר ולאחר התייעצות עם גורמים רפואי ושיקומי מוסמכים מהי דרגת אי כושר לעבודה.

הגורמים המוסמכים יבדקו בראש ובראשונה מהי מידת ההשפעה של הפגיעה שחווה העובד על יכולתו לעסוק בעבודתו ולהשתכר ממנה או להשתכר מסוג עבודה אחר אשר תואם את מצבו החדש.

שיעורי הקצבה אשר תשולם לעובד יקבעו על פי אחוזי הנכות שהוגדרו לאותו עובד.

לדוגמה: עובד שנקבעו לו אחוזי נכות בשיעור של 60% ועד 74% אשר ייחשבו לאי כושר חלקי, יקבל קצבה בשיעור אחוזי הנכות שלו מתוך ה 100% האפשריים.

בסיומו של התהליך תשלח לעובד הודעה בדואר לגבי אחוזי הנכות ואובדן כושר עבודה שנקבעו לו בצירוף פירוט מסקנות הוועדה הרפואית ומהם שיעורי קצבת הנכות שיקבל. 

האם ניתן לערער על דרגת אי כושר שנקבעה?

עובד אשר נקבעו לו פחות מ 50% או שנקבעה לו דרגת אשר אינה עולה על 74% על ידי פקיד התביעות ,כלומר שנקבע לו אובדן כושר עבודה חלקי.

אותו העובד יהיה רשאי להגיש ערר לוועדת העררים במידה וירגיש כי הדרגה שנקבע לו אינה תואמת את מצבו. בקשתו של העובד צריכה להיות באישור רפואי מרופא רלוונטי מוסמך וצירוף טופס תביעה מנומק. את התביעה יש להגיש בתוך 90 ימים מיום קבלת ההחלטה.

כמו כן ניתן גם לערער על מסקנות הוועדה הרפואית לגבי אחוזי הנכות שנקבעו בתוך 60 ימים מיום קבלת ההחלטה.

במקרה והוועדה הרפואית תחליט להפחית את אחוזי הנכות לאחר הגשת הערר העובד יהיה רשאי להישאר עם ההחלטה המקורית. 

שאלות נפוצות בנוגע לאיבוד כושר עבודה באופן חלקי

מצב שבו יכולת העבודה של עובד הנפגע ירדה באופן חלקי בשיעור של 25% ועד 75%. כאשר ירידה ביכולת בשיעור של 75% תחשב לאובדן כושר עבודה מלא.

בכך שתחול ירידה משמעותית ביכולת ההשתכרות של אותו עובד וגובה הכנסותיו ירד בעקבות פגיעתו בין אם מדובר בצמצום היקף המשרה או שעובד נאלץ לשנות את מקצועו.

  1. איסוף חומר התביעה
  2. הגשת מסמכי התביעה
  3. הופעה בפני וועדה רפואית 
  4. קביעת דרגת אי כושר עבודה

עובד אשר נקבעו לו פחות מ 50% או שנקבעה לו דרגת אשר אינה עולה על 74% כלומר שנקבע לו אובדן כושר עבודה חלקי והוא רשאי להגיש ערר לוועדת העררים.

לקבלת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים 👇

לחזור למשהו ספציפי?

אולי יעניין אותך גם

דילוג לתוכן