הורשת עסק משפחתי

לקבלת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים👇

נהוג לומר תמיד כי צוואה היא מסמך הכרחי המאפשר לגשר על פערים עתידיים בין היורשים ולמנוע את היתכנותן של מחלוקות קשות. הדבר מקבל משנה תוקף כל שכן כאשר מדובר בהורשת עסק משפחתי.

בהיעדר קיומה של צוואה ותוך שאין כל הוראה ברורה באשר להעברת המושכות של העסק, יועבר העסק אל מנהל עיזבון זמני אשר יוסמך לנהל את החברה ולהיכנס אל נעליו של בעל המניות אשר הלך לעולמו.

היעדר הצוואה יורגש אף יותר במידה ולא תימצא הסכמה בין היורשים העתידיים, דבר אשר יוכל להוביל להליכים משפטיים ממושכים ומתישים.

היעדר עתיד ברור לעסק משמעו נזק כלכלי

כאשר בעל המניות העיקרי של החברה הולך לעולמו, הרי שלעתים הדבר יכול להוביל לנזק משמעותי בפעילותה של החברה ואף להשבתתה.

גם מינויו של מנהל עיזבון זמני לניהול העסק, עלול לסרבל ולהעיב על פעילותה השוטפת של החברה, דבר אשר וודאי לא יתרום לנאמנותם של הלקוחות ולתחושתם כי מדובר בעסק שימשיך להתקיים לאורך זמן.

לשם פתרון ברור ומניעת נזקים כלכליים משמעותיים עמם יצטרכו להתמודד היורשים העתידיים, מוטב יהיה שבעל המניות הראשי של העסק ינסח צוואה מסודרת וברורה אשר מביאה יחד עמה פתרון והוראות ברורות באשר לעתיד הפעילות העסקית.

הוראות מיוחדות בצוואה

הוראות מיוחדות בצוואה הינן הוראות המורות באופן מפורש על תנאים מסוימים שצריכים להתקיים למען קבלת העסק בירושה.

כך למשל, יכול להורות המוריש בעל העסק כי העסקת עסקיו אל יורשים מסוימים תתבצע אך ורק אם יקבלו על עצמם עמדות מסוימות בתוך החברה ותפקידים מסוימים. יכול המוריש גם לצוות שהמניות בעסק המשפחתי יועברו אל היורשים זאת אם יערכו הסכמי ממון עם בני/בנות הזוג.

חלוקת עיזבון המוריש

לצד כל אלו, הרי שהמוריש יכול לחלק את העיזבון באופן המעביר את העסק אל מספר יורשים או יורש מסוים, ואילו יתר העיזבון יחולק באופן שווה ערך לעסק.

היבטים שכאלו מוטב יהיה שייבדקו וייבחנו היטב על-ידי עורך דין לענייני צוואות וירושות אשר יוכל לבחון את סך הדברים ולשקלל זאת לכדי החלטות שקולות וברורות אשר יסייעו למוריש למנוע סכסוכים ואי-נעימויות בין היורשים.

נוסף על כך, כדאי לדעת כי שכירת שירותיו של עורך דין צוואות תוכל לסייע רבות במניעת מתן הוראות מיוחדות שאינן עומדות באמות המוסר ואינן מאפשרות לבצען על-פי חוק.

כתיבת צוואה ברורה ומנוסחת היטב

ולסיום, בעת שכותבים צוואה הרי שיש לנסח אותה באופן ברור ונהיר לכול, אופן שאיננו משתמע לשני פנים ושלוקח בחשבון תרחישים שונים.

צוואה המנוסחת באופן מעורפל, הרי שהיא עלולה להוביל לפרשנויות משתנות וכפועל יוצא מכך לסכסוכים עתידיים שאף יגיעו עד לערכאות המשפטיות.

הקפידו לנסח צוואה ברורה ומפורטת, מוטב יהיה שתיוועצו עם עורך דין בתהליך, וכן הקפידו על צוואה העומדת בכל התנאים הטכניים הנדרשים זאת לרבות תאריך, כותרת המכתירה את המסמך כצוואה, חתימת המצווה, כתיבת היורשים באופן ברור וללא שגיאות, ובמידה והצוואה נכתבת בכתב יד הרי שרק בכתב ידו של המצווה.

לקבלת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים 👇

לחזור למשהו ספציפי?

אולי יעניין אותך גם

דילוג לתוכן