לקבלת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים👇

לא צריך מחשבון חישוב שעות נוספות! איך לחשב שעות נוספות משמרת בוקר, לילה/ שעתי או משכורת גלובלית. כמה מגיע לי? בדיקת גמול שעות נוספות - תדע כמה כסף מגיע לך!

באיזה שלב מתחילים לספור שעות נוספות ואיך?

במידה ואתם מועסקים במקום עבודתכם על בסיס שכר שעתי, חשוב שתכירו את החוק לגבי שעות נוספות.

החוק מפריד בין כמות שעות עבודה יומיות, לבין כמות שעות עבודה שבועיות ואומר שעל כל שעה נוספת יש להעניק לעובד – תשלום נוסף.

יתר על כך, קיימת הפרדה בין שעות עבודה בימי חול לבין שעות עבודה בשבתות וחגים.

את כל משמעויות החוק נפרט בקטע הבא.

לפני הכל

שעות נוספות נמדדות (נספרות) על פי אומדן יומי ואומדן שבועי, כאשר הגמול עבורן בימי שבת וחג – גבוה יותר מאשר בימי חול.

חובתו של כל מעסיק, על פי חוק, לשלם עבור שעות נוספות ועל אף עובד לוותר על זכות זו.

במידה וקיים מקרה בו המעסיק מפר את חובתו בגין תשלום שעות נוספות, הרי שהוא עלול לעמוד בפני תלונה שתוגש ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

גם על עבודה במסגרת שעות העבודה הנוספות חלים חוקים שונים, מגבלות ובעיקר – גבולות ותחימת זמנים.

העסקת עובד בשעות נוספות מזכה את העובד האמור במה שנקרא בחוק:

"גמול עבור שעות נוספות"

שעות נוספות הן כל זמן שחורג ממסגרת שעות העבודה והמנוחה הקבועות והמוגדרות בחוק וגם לשעות אלו יש חוקים משלהן.

לדוגמא:

 • אסור להעסיק עובד ביום עבודה מעל ל- 12 שעות (כולל השעות הנוספות)
 • אסור שסך השעות הנוספות של עובד, במהלך שבוע עבודה, יעלו על 16 שעות
 • אסור להעסיק עובד, בעבודת לילה, במעל ל- 58 שעות עבודה שבועיות (כולל השעות הנוספות)
 • לגבי נשים בהריון, החל מהחודש החמישי להריונן – אסור יהיה למעסיק להעסיק אותן ב'שעות נוספות'
 • כמובן שאין זה משנה האם העובד התחיל את עבודתו לפניי השעה הקבועה שלו או סיים את עבודתו לאחר השעה הקבועה, כך או כך, במידה ועבר את מכסת השעות הרגילות, יהיה על המעסיק לשלם לו עבור 'שעות נוספות'
 • את חישוב סך השעות הנוספות מחשבים ראשית על בסיס יומי ולאחר מכן על בסיס שעות שבועי. אין החישוב נעשה על סך שעות חודשיות.

איך וממתי מתחילים לספור את השעות הנוספות?

החל מתאריך ה- 01.04.2018 קוצר שבוע העבודה השבועי במשק – בשעה אחת.

כלומר, החל מתאריך הנ"ל שבוע עבודה מלא עומד על 42 שעות עבודה (במקום 43, ללא כל הורדה בשכר).

החוק מבדיל בין מקומות העבודה השונים ואופי העבודה שלהם.

מקום עבודה בו נהוג לעבוד חמישה ימים בשבוע:

עובדים אשר מועסקים חמישה ימים בשבוע, יעבדו במשך ארבעה ימים בשבוע 8 שעות ו- 36 דקות (נטו – ללא הפסקה) וכאשר יעברו את סכום שעות זה, יתחילו לחשב להם שעות נוספות, לגבי היום החמישי, אשר נחשב ליום העבודה המקוצר, על המעסיק לשלם עבור שעות נוספות על כל זמן עבודה אשר מעבר ל- 7 שעות ו- 36 דקות וכמובן, עבור כל שעה שהיא מעבר ל- 42 שעות העבודה השבועיות.

קיימים מקומות עבודה בהם העובדים עובדים כל יום 9 שעות ברוטו – כולל הפסקה רצופה של 34 דקות (סך שעות העבודה היומיות במקרה זה הוא 9 שעות ו- 36 דקות עבודה, נטו), במקומות שכאלו, העובד יהיה זכאי לקבלת שכר בעבור שעות נוספות, במשך ארבעה ימים, על כל זמן שהוא מעבר ל- 9 שעות עבודה ברוטו ביום ובמשך היום הנוסף, שהוא היום המקוצר, על כל שעה שהיא מעבר ל- 8 שעות עבודה, ברוטו, ביום.

חשוב לציין כי סדר ימי העבודה של הימים הארוכים והיום הקצר, יכולים להיות מסודרים, על גבי השבוע, בכל צורה שהיא, אשר מוסכמת על ידי העובד והמעביד יחד.

מקום עבודה בו נהוג לעבוד שישה ימים בשבוע:

במקומות בהם העובד מועסק שישה ימים בשבוע, העובד יהיה זכאי לגמול בעבור שעות נוספות, על כל שעה שהיא מעבר ל- 8 שעות עבודה ביום חול ועל כל שעה שהיא מעבר ל- 7 שעות עבודה ביום שבת (ועל כל שעה שמעבר ל- 42 שעות עבודה שבועיות רגילות).

מקום עבודה בו העובד עובד במשמרות לילה:

משמרת לילה מוגדרת בחוק ככל משמרת אשר שעתיים ממנה, או יותר, חלות בין השעות 22:00 בלילה ל- 06:00 בבוקר.

עובד במשמרות מסוג זה יקבל את הגמול עבור שעות נוספות על כל שעת עבודה שהיא מעבר ל- 7 שעות עבודה במשמרת. בנוסף, עובד במשמרות לילה יהיה גם זכאי לגמול שעות נוספות על כל שעת עבודה מעבר ל- 42 שעות שבועיות.

חשוב לציין ולשים לב כי שבוע עבודה של עובד במשמרות לילה לא יעלה על 58 שעות עבודה (כולל השעות הנוספות).

אבל לפני שאתם מתחילים לספור לעצמכם את שעות העבודה היומיות והשבועיות,
כדאי שתדעו שלא לכולם מגיע שכר בעבור שעות נוספות.

תחת חוק שעות עבודה ומנוחה, אשר נחקק כבר בשנה 1951, יש, מן הסתם, רשימה ארוכה של סעיפים, תיקונים ושינויים. סעיף 30 מתוך חוק זה, מתאר לנו מי אינו זכאי לקבל שכר בעבור שעות נוספות…

 • שוטרים
 • עובדי שירות בתי הסוהר
 • עובדי מדינה אשר חייבים לעמוד לרשות עבודתם גם בשעות שמחוץ לזמני העבודה הרגילים
 • יורדי ים + עובדי דיג
 • צוות אוויר
 • עובדים בתפקידי הנהלה או בכל תפקיד אחר אשר דורש מידה מיוחדת של אמון אישי (משרת אמון)
 • עובדים שתנאי עבודתם אינם מאפשרים למעסיק יכולת לפקח על שעות העבודה והמנוחה שלהם
 • עובדים זרים בתחום הסיעוד

אופן החישוב של שעות נוספות

עבור עבודה בימי חול:

תוספת של 25% משכר שעת עבודה רגילה, עבור השעתיים הנוספות הראשונות בכל יום עבודה (כלומר, תשלום שעתי של 125%). החל מהשעה השלישית והלאה, תוספת התשלום עבור כל שעת עבודה נוספת יעלה ל- 50% שעתי (כלומר, תשלום שעתי של 150%).

עבור עבודה בשבתות וימי חג:

תוספת של 75% משכר שעת עבודה רגילה, עבור השעתיים הנוספות הראשונות (כלומר, תשלום שעתי של 175%). החל מהשעה השלישית והלאה, תוספת התשלום עבור כל שעת עבודה נוספת יעלה ל- 100% שעתי (כלומר, תשלום שעתי של 200%).

במידה ועובד עבר את מכסת השעות השבועיות שלו (כלומר, 42 שעות עבודה שבועיות) והוא עובד גם בימי שבת וחג – הוא יהיה זכאי לתשלום בעבור שעות נוספות, בימי שבת וחג, כפי שפורט מעלה, החל משעת העבודה הראשונה שלו!

עבור עבודה אשר מתגמלת על פי תוצרת:

על כל יחידה שנעשתה בשעתיים הראשונות הנוספות, התשלום יהיה 1.25 מהשכר הרגיל של אותה יחידה.

עבור כל יחידה שנעשתה החל מהשעה השלישית והלאה, התשלום יהיה 1.5 מהשכר הרגיל של אותה יחידה.

לסיכום

נכון, החוק אשר מזכה את העובדים לשכר עבור שעות נוספות מעט סבוך ובעל חוקים שונים אשר משתנים בהתאם למקומות העבודה השונים ולאופי העבודה בהם.

אבל רק כאשר תדעו בדיוק מה אומר החוק לגבי מקום העבודה בו אתם עובדים – תוכלו לדרוש מהמעסיק שלכם לשלם לכם, ובעצם – להעסיק אתכם, על פי חוק.

חשוב שכל עובד יעשה את "שיעורי הבית" שלו ולאחר מכן יבדוק האם התשלום עבור עבודתו היא תקנית או שאולי – מגיע לו יותר.

במידה ואתם שמים לב כי התשלום אשר המעסיק מעביר לכם נמוך ממה שהחוק קובע, אל תהססו לעדכן אותו על כך ודרשו את המגיע לכם.

במידה והמעסיק אינו פועל על פי חוק התשלום בעבור שעות נוספות, יומיות ושבועיות כאחד, הרי שהוא פועל כנגד החוק והוא חשוף לתביעה.

לקבלת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים 👇

לחזור למשהו ספציפי?

אולי יעניין אותך גם

דילוג לתוכן