עקב משבר הקורונה העסק נסגר – מה עליי לעשות ומה מגיע לי?

לקבלת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים👇

הפסד עבודה בגלל הקורונה? עסק נסגר בקורונה? דמי אבטלה לשכירים / עצמאיים? עצמאי פשט רגל או מוציא עובדים לחל"ת? התמודדות עסקים עם משבר הקורונה ומה מגיע לעובדים?

ראשית נציין, כי כל עוד מדינת ישראל נמצאת בעיצומו של משבר הקורונה, המידע בנוגע לזכויות השונות של העובדים ושל בעלי העסקים – משתנה מעת לעת. על כן, חשוב להמשיך ולעקוב אחר מידע וחוקים חדשים, באם התווספו כאלו.

מחלת הקורונה תקפה את כלל מדינת ישראל ולמעשה – את כל העולם, כאשר מייד, בעקבותיה, פרץ משבר כלכלי, עולמי, אשר טרם נראה כמותו.

השפעות מחלת הקורונה – ככלל, יחד עם השפעות המשבר הכלכלי שהגיע בעקבותיה – בפרט, מתבטאים בכל נושאי היום יום של המדינה ופוגעים בכל שכבות האוכלוסייה.

עסקים שונים מוצאים עצמם במשברים כלכליים, אשר לא ידעו כדוגמתם.

עסקים נסגרים ובעלי עסק, כמו גם עובדי העסקים, מוצאים עצמם ללא כל עבודה, ללא כל מקור הכנסה כספית.

 

בנוגע לעסקים אשר המדינה אוסרת את פעילותם – בתקופת המשבר

קיימים עסקים שונים (הכוללים עמותות), אשר לא מורשים לפתוח ולפעול – בעקבות הנחיות משרד הבריאות והנחיות הממשלה בנוגע לשעת חירום – בתקופת משבר הקורונה (לדוגמת: קניונים ומקומות בילוי).

עסקים שכאלו, נכון להיום, זכאים לקבלת פטור מתשלום ארנונה, עבור חודשים: מרץ עד מאי, לשנת 2020.

נוסיף, כי קיימות רשויות מקומיות שונות, אשר החליטו שבמקום הפטור האמור, הן יעניקו לאותם עסקים, הנחה של 25% מסך כלל תשלומי הארנונה שלהם, לשנת 2020.

חשוב לזכור כי הנחות מסוג זה יינתנו אך ורק לאותם עסקים אשר פעילותם נאסרה לגמרי ולא לעסקים אשר הורשו להמשיך את פעילותם, בצורה כזו או אחרת (לדוגמת: עסקים של מכירת מזון וחנויות אופטיקה).

עצמאי שעבודתו נפסקה – בעקבות המשבר

עובד עצמאי, אשר משבר הקורונה גרם לכך שעבודתו תיפסק לגמרי, יכול להגיש בקשה לביטוח לאומי בדבר 'סגירת תיק עצמאי' – אשר לא מחויב בסגירת תיק במס הכנסה וגם לא במע"מ.

ברגע שאותו התיק ייסגר, יבוטלו תשלומי המקדמות השונים של אותו עובד והמוסד לביטוח לאומי יחדל מלהחשיב את אותו האדם כעובד עצמאי.

חשוב לדעת כי במידה ואותו עובד חוזר להיות עצמאי, עליו יהיה להירשם בשנית במוסד לביטוח לאומי ולפתוח תיק עצמאי – כל זאת על מנת שזכויותיו לא ייפגעו.

שינוי לגבי הזכות הנ"ל, החל מתאריך: 01.07.2020, קובעת כי סגירת תיק עצמאי באופן שכזה, תתאפשר רק עבור אותו אדם אשר לא עבד כעצמאי – בעקבות המשבר, תקופה של שלושה חודשים לכל הפחות.

בנוסף, עצמאי אשר סגר את העסק שלו (או שהכנסתו נפגעה או הופסקה לחלוטין) בעקבות משבר הקורונה, עשוי להיות זכאי לקבלת קצבת הבטחת הכנסה.

על מנת לבדוק באם העובד זכאי לזכות זו – עליו להירשם באתר הרשמי של שירות התעסוקה ולמלא טופס הנקרא: "תביעה להבטחת הכנסה".

עצמאי שסגר את העסק – בעקבות המשבר

תקנה אשר נמצאת בשלב הטיוטה שלה וטרם נוסחה ואושרה באופן סופי, קובעת כי במקרים מסוימים – בהם עצמאי סגר את העסק שלו, הוא יוכל יהיה לנסות ולמשוך אליו כספים – מתוך החיסכון הפנסיוני שלו. כאשר במקרה של הצלחה, הסכום הגבוה ביותר למשיכה מסוג זה, יעמוד על 12,200 ₪ – עבור כל שנה בה הוא הפריש כספים לביטוח הפנסיוני שברשותו. נציין עוד כי כספים אלו יהיו פטורים מתשלום מס.

באשר לצ'קים חוזרים, עבור עצמאים

במדינת ישראל קיים חוק אשר קובע כי: חשבון בנק, אשר סורבו לו 10 צ'קים יוצאים (או יותר), במהלך 12 חודשים רצופים, יחדל מפעילות.

אך בשל מחלת הקורונה והשפעותיה ההרסניות על כלכלת המדינה, נכתב, בשנת 2020, חוק חדש בשם: "תקנות צ'קים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק בשל התמשכות משבר הקורונה)".

החוק החדש אומר, כי בין התאריכים: 04.03.20200 ל- 10.08.2020, צ'ק אשר סורב (חזר), לא יספר כחלק מהצ'קים החוזרים אליו החוק הרגיל מתייחס ובמידה וחשבון הבנק חדל מפעילות – בעקבות צ'ק שחזר בין תאריכים אלו, הרי שסגירת החשבון תבוטל.

חשוב לשים לב לתקופה הרלוונטית של תקנה זו.

עצמאי שמוציא את עובדיו לחל"ת – בעקבות המשבר

ידוע כי הוצאה של עובד, על ידי המעסיק שלו, לחופשה ללא תשלום, מחייבת את הסכמתו של העובד.

אך קיימות נסיבות מיוחדות, אשר לא מחייבות את המעסיק בקבלת הסכמה מצד העובד.

אחת מנסיבות אלו, היא מקרה בו על המעסיק הוטלה חובה לצמצם, או לסגור לחלוטין, את פעילות העסק שלו. במקרה שכזה (ממש כמו שקורה בתקופת משבר הקורונה), ייתכן כי בית הדין ייקבע – כי עצם ההוצאה לחל"ת אינה נחשבת להרעה בתנאים או פיטורים.

נציין כי לגבי נושא זה, עדיין לא ניתנה פסיקה חד משמעית מצד המחוקק. עם זאת, חשוב לדעת כי במידה ואכן ייקבע כי לא מדובר בפיטורים בזדון או בפגיעה מכוונת בתנאי ההעסקה של העובד, הרי שמדובר במשמעויות לא קטנות, מבחינה כלכלית, עבור בעל העסק (לדוגמת: ביטול פדיון ימי חופשה עבור אותו עובד).

עצמאי שפשט רגל – בעקבות המשבר

קיימים מקרים אשר בעל העסק עצמו יכול לפתוח, על דעת עצמו, בתהליכים של פשיטת רגל (אשר מוגדרים בחוק כ"חדלות פירעון ושיקום כלכלי").

כאשר מקרה שכזה קורה, יתחיל תהליך אשר יבחן את יכולותיו הכלכליות של אותו עצמאי, בנוגע להחזרת חובותיו הכספיים (המלאים או החלקיים), כאשר בתום התהליך, אותו עצמאי יכול יהיה לקבל פטור מלא מהתשלומים עליהם אין לו יכולת כלכלית לשלם. נוסף לכך, במקרים בהם מוכח כי אין בידיו של אותו עצמאי לשלם את חובותיו גם כלפי העובדים שלו – כספים אלו עשויים להיות משולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי.

יש לזכור כי הליכים מסוג זה, של הצהרה על פשיטת רגל, עשויים להימשך תקופה ארוכה, בה על העצמאי עשויות להיות מוטלות מגבלות שונות (לדוגמת: איסור יציאה מהארץ).

דמי אבטלה לעצמאים

החוק היבש ידוע לכל וקובע כי עובדים עצמאים (ופרילנסרים) אינם זכאים לקבל דמי אבטלה, אך בתקופת משבר הקורונה, החוק התחדש וכעת הוא מונה מספר קבוצות עובדים עצמאיים, אשר בהחלט עשויים להיות זכאים לכספים מסוג זה – כל זאת בתנאי שהוכח כי שכרם נפגע בשל המשבר.

הקבוצות הם:

  • מורים, מרצים ומדריכים, אשר מקום עבודתם חדל לפעול בתקופת המשבר
  • מורי דרך, אשר שכרם נפגע כתוצאה מהמשבר
  • אמנים, מתחומים שונים, ועובדים עצמאים מעולם התרבות, אשר מקומות עבודתם חדל לפעול בתקופת המשבר

דמי אבטלה לשכירים

שירות התעסוקה, יחד עם המוסד לביטוח לאומי, מאפשרים, בעקבות המשבר, לעובדים אשר הוצאו לחופשה ללא תשלום וגילם נע בין 18 ל- 67 שנים, לחתום ולקבל דמי אבטלה, זאת בתנאי שתקופת החל"ת (חופשה ללא תשלום) שלהם עולה על 29 ימים.

שינוי לגבי הזכות הנ"ל, החל מתאריך: 01.08.2020, קובעת כי עובדים אלו זכאים לקבל דמי אבטלה במידה ותקופת החל"ת שלהם עולה על 13 ימים בלבד.

מתוך כך ניתן להסיק כי בני נוער (עובדים מתחת לגיל 18) ועובדים שגילם גדול מ- 67, לא זכאים בזכות זו.

חשוב לדעת כי מעסיקים אשר מוציאים מספר עובדים לחל"ת או לחילופין, בשל המשבר, מפטרים מספר עובדים יחד, יכולים לדווח באופן מרוכז, לשירות התעסוקה, בדבר הפיטורים (או ההוצאה לחל"ת).

במקרה שכזה, על המעסיק יהיה למלא, עבור עובדיו שני טפסים:

  • "אישור המעסיק על תקופת ההעסקה והשכר". בטופס זה, בין השאר, חשוב יהיה לציין כי הסיבה לאותה הפעולה – היא משבר הקורונה.
  • "טופס 100". אשר מרכז את תלושי השכר הכלליים של כל עובד ועובד.

לאחר מילוי ושליחת שני הטפסים הנ"ל, על העובדים עצמם יהיה להגיש את התביעה הרלוונטית עבור המוסד לביטוח לאומי, על מנת לממש את זכותם, לקבלת דמי האבטלה.

לעובדים אשר גילם גדול מ- 67, נמליץ לבדוק האם הם זכאים למענק מיוחד, אשר נקרא: "מענק הסתגלות לעובדים מעל גיל 67, שיצאו לחל"ת או פוטרו בעקבות משבר הקורונה".

מענק זה נתבע מהמוסד לביטוח לאומי ויכול להגיע עד לסכום של 4,000 ₪ לחודש.

תשלומים עבור ביטוח לאומי וזכויות פנסיוניות, בתקופת המשבר

  • נכון להיום, תאריך הדיווח, כמו גם התשלום, של דמי המוסד לביטוח לאומי, בעבור עובדים אשר הוצאו לחופשה ללא תשלום, בגין חודשים: אפריל עד דצמבר, לשנת 2020, נדחה לתאריך ה- 15.02.2021.
  • בעקבות משבר הקורונה, החל מתאריך ה- 10.06.2020, נכנסו לתוקף תקנות חדשות, אשר מאריכות את התקופה בה הזכויות הפנסיוניות, של אותם עובדים אשר הפסיקו לעבוד (בנוסף לעובדים אשר הכנסתם ירדה ב- 20% או יותר), יישמרו.

 

מחלת הקורונה פוגעת, כבר מעל שנה, בכל מקום בעולם והיא משפיעה, בין השאר, גם על כל העסקים באשר הם ומתוך כך – עובדים ומעסיקים נפגעים.

החוקים החדשים, אשר נכתבים בהתאם לתקופה מאתגרת זו, ממשיכים להתווסף ולהיכתב גם ברגעים אלו ממש, על כן חשוב כל הזמן להמשיך ולהתעדכן באם נכתבו תקנות חדשות אשר רלוונטיות לכל אדם ואדם בהתאם לסיטואציה המורכבת בו הוא נמצא.

בתקווה, שהחזרה לשגרה קרובה מתמיד. 

שאלות נפוצות בנושא עסק שנסגר בגלל נגיף קורונה

בימים כתיקונם, על המעסיק חלה חובה חוקית להשיב עובד לאותו תפקיד, באותו היקף עבודה ובאותם תנאים. עם זאת, בהתחשב במשבר הקורונה, אכן עלולים להתרחש מצבים בהם המעסיק לא יוכל להרשות לעצמו להחזיר את העובד לאותו התפקיד בדיוק. כל שנותר יהיה למעסיק לעשות וזאת במסגרת החוק, זה: למצוא לעובד תפקיד אחר, או אפילו – לפטרו.

בתום חופשה מסוג זה, המעסיק מחויב לערוך באופן עצמאי, לעובד שלו – תיאום מס הכנסה. על כן, על העובד יהיה למסור למעסיקו מסמך בדבר דמי האבטלה שקיבל, לצד סכום המס אשר נוכה מהם.

מענק זה עשוי להגיע לעסקים אשר המחזור הכספי שלהם ירד, בעקבות הוראות הממשלה השונות בדבר סגירת בתי עסק וצמצום פעילותם.

בהחלט לא. על עובד, אשר קיים חשש כי נדבק בקורונה, לא לפקוד את מקום עבודתו, עד שחשש זה יופרח. במשך כל זמן זה – אין באפשרות המעסיק לפטרו. היעדרות שכזו ממקום העבודה, מוגדרת בחוק, כהיעדרות עקב מחלה.

לקבלת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים 👇

לחזור למשהו ספציפי?

אולי יעניין אותך גם

דילוג לתוכן