עברתי תאונת עבודה – מהם הזכויות שלי?

לקבלת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים👇

לצידם של עובדים אשר נפגעו בתאונת עבודה עומד חוק ביטוח נפגעי עבודה אשר הוגדר בכדי לפצות עובדים אלו עבור אובדן השכר שנגרם להם לתקופה מוגבלת,

או עבור אובדן מקור הפרנסה שלהם לצמיתות במידה ופגיעתם הייתה כזו שלא אפשרה להם לחזור לעבוד בעבודתם.

בנוסף לפיצויים עבור אובדן ההכנסה, החוק מעניק פיצוי כספי עבור שירותים רפואיים ושיקומיים בכך שהעובד יהיה זכאי לקבל את אותם הטיפולים בחינם.

במידה ונגרמה לעובד נכות קבועה בשל פגיעתו, הוא יהיה זכאי לקבלת קצבה קבועה או למענק בהתאם לרמת הנכות שנקבעה לו על ידי הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי. 

מהן הזכויות שמגיעות לעובד לאחר שעבר תאונת עבודה?

 1. השתתפות בטיפול רפואי 
 2. קבלת דמי פגיעה
 3. מענק או קצבת נכות 
 4. טיפולים רפואיים ושיקומיים

השתתפות בטיפול הרפואי

עובד אשר נפגע כתוצאה מתאונת עבודה או כתוצאה ממחלה אשר הוגדרה כמחלת מקצוע יהיה זכאי לקבל טיפול רפואי ראשוני לצורך ריפוי בחינם.

הטיפול הרפואי שזכאי העובד לקבל יכלול, אשפוז, תרופות נדרשות ומכשירים שיהיה עליו לרכוש לצורך החלמתו ולצורך שיקום רפואי.

ישנם מקרים שבהם העובד יהיה זכאי גם להחזרי נסיעות עבור ההגעה לטיפולים שעליו לקבל וחזרה מהם. 

העובד אשר נאלץ להפסיק את עבודתו בעקבות הפגיעה שנגרמה לו, יקבל מקופת החולים אישור על "אי כושר לעבודה" אשר יהווה אישור רפואי לכך שאינו שהוא אינו כשיר להמשיך עוד בעבודתו.

יהיה עליו לצרף אישור זה לשאר מסמכי התביעה שיגיש למוסד לביטוח לאומי.

חשוב לציין שיש לצרף את התעודה המקורית בלבד מכיוון שביטוח לאומי לא יאשר קבלת העתקים. 

חשוב לדעת ! שבאחריותו של העובד למלא אחר כל ההוראות הרפואיות שניתנו לו.

במידה ולא יעשה כך, הביטוח הלאומי יוכל לשלול ממנו את קבלת הזכויות לנפגעי עבודה.

קבלת דמי פגיעה

דמי פגיעה הם פיצוי כספי שיקבל העובד מהמוסד לביטוח לאומי עבוד הימים הראשונים שבהם נאלץ להעדר ממקום עבודתו עקב תאונת עבודה.

קבלת דמי פגיעה מותנה בהצגת אישור רפואי. 

מטרתם של דמי הפגיעה היא להעניק פיצוי לעובד עבור הכנסה שאיבד בעקבות הפגיעה שנגרמה לו במקום העבודה.

פיצוי זה יוענק לעובד עבור הימים הראשונים בהם נאלץ להעדר ממקום עבודתו. ימים אלו מחושבים החל מיום למחרת התאונה ועד ל 91 ימים.

עבור יום התאונה עצמו המעסיק ישלם לעובד יום עבודה מלא. עבור היומיים הראשונים לאחר הפגיעה ישולמו לעובד דמי פגיעה בתנאי שנעדר ממקום עבודתו במשך 12 ימים לפחות. 

לקבלת דמי הפגיעה ישנם שני תנאים בסיסיים :

 • הצגת אישור רפואי אשר מתועד את מהות הפגיעה, מקום הפגיעה ואת התקופה שבה העובד אינו מסוגל לעבוד. 
 • שהעובד לא עבד בפועל באותה התקופה.

שיעור דמי הפגיעה יהיה לפי  75% משכרו הממוצע של העובד בשלושת החודשים שקדמו לתאונה לחלק ל 90 ימים.

דמי הפגיעה שישולמו לעובד חייבים בניכויים כמו שכר רגיל כגון, מס הכנסה ודמי בריאות וביטוח לאומי. 

מהם דמי פגיעה מופחתים? 

אלו דמי פגיעה אשר ישולמו לעובד שנפגע בתאונת עבודה וכתוצאה מכך נאלץ לצמצם את היקף עבודתו.

במקרה כזה ישולמו דמי פגיעה מופחתים בהתאם לאישורים רפואיים שיציג העובד.

הדבר נכון גם לגבי עובדים אשר חזרו לעבודתם באופן חלקי גם לאחר שההמלצה הרפואית הייתה אובדן מלא של כושר עבודה. 

כיצד מגישים תביעה לקבלת דמי פגיעה? 

תביעה לקבלת דמי פגיעה מגישים באמצעות טופס ייחודי – טופס 250 "תביעה לתשלום דמי פגיעה בעבודה והודעה על פגיעה בעבודה".

חשוב לקרוא היטב את ההסברים שמופיעים בטופס ולמלא אותו בקפידה על פי ההסברים.

את התביעה עצמה יש להגיש לא יאוחר מ 12 חודשים לאחר הפגיעה.

ניתן להוריד את הטופס מאתר האינטרנט של הביטוח הלאומי או לקבל אותו פיזית בסניף האזורי. לטופס זה יש לצרף:

 • את כל התיעוד הרפואי הרלוונטי – יש לצרף את המסמכים המקוריים!
 • אם מדובר בתאונת דרכים יש לצרף את דוחות המשטרה והעתק של התביעה שהוגשה לחברת הביטוח.
 • טופס ויתור סודיות רפואית
 • אישורים על ימי היעדרות מאת המעסיק – אם מדובר על יותר ממעסיק אחד יש לצרף אישור מכל מעסיק בנפרד. 
 • תלושי שכר – במידה והעובד מועסק על ידי יותר ממעסיק אחד, יש לצרף תלושים משני מקומות העבודה. 

אדם שתביעתו נדחתה ומבקש לערער על ההחלטה זכאי לסיוע משפטי בחינם.

מענק או קצבת נכות

אדם אשר הפגיעה שנגרמה לו עקב תאונת עבודה השאירה בו נכות או שנפגעה יכולתו באופן כזה שהוא אינו יכול עוד לעבוד יוגדר כנכה עבודה.

לאותו אדם ייקבע שיעור אחוזי הנכות על ידי וועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי. את טופס התביעה לקבלת מענק נכות או קצבת נכות, יש להגיש לביטוח לאומי בסניף האזורי.

את הטופס עצמו ניתן למצוא באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי. חשוב להקפיד להגיש את התביעה לא יאוחר מ 12 חודשים ממועד הפגיעה עצמה.

מומלץ למסור את טופסי התביעה מעט לפני שמסתיימת התקופה שבה דמי הפגיעה משולמים. 

מהו התהליך בתביעת מענק או קצבת נכות מעבודה? 

עובד אשר הגיש תביעה לקבלת קצבת נכות או מענק נכות לאחר תאונת עבודה, יזומן להופיע בפני וועדה רפואית.

הוועדה הרפואית תבחן את פגיעתו של האדם ותבחן באיזו מידה היא נגרמה כתוצאה מעבודתו.

במסקנותיה תקבע הוועדה מהי סוג הנכות ומהו שיעור אחוזי הנכות אשר תואם את מצבו של האדם.

יש להגיע לפגישה זו עם כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים ולמלא אחר הוראותיה של הוועדה בקפידה.

בסופו של התהליך תוגדר לעובד סוג הנכות וכן, כי שציינו, יוגדרו אחוזי הנכות.

על פי מסקנותיה של הוועדה הרפואית ייקבעו שיעורי קצבת הנכות שישולמו לעובד או שיעור המענק.

כשאר מדובר על קצבה נכות, מדובר על קצבה קבועה אשר תשולם לעובד במשך כל ימי חייו, בשונה ממענק נכות שישולם לתקופה מוגבלת.

התשלום יחושב בהתאם לפגיעתו של העובד.

טיפולים רפואיים ושיקומיים

אדם אשר הוגדר כנכה עבודה, יהיה זכאי לקבל טיפולי שיקום מקצועיים ובמקרים שבו אותו אדם אינו יכול עוד לעסוק בעבודתו.

הוא יהיה זכאי לקבל קורסי הכשרה מקצועית מטעם הביטוח הלאומי לצורך הכשרה מקצועית שתתאם את מצבו החדש.

לכל זאת העובד הנפגע יהיה זכאי בנוסף לתשלומי קצבת הנכות או כל תשלומי פיצויי אחרים שיקבל.

שירות זה יינתן לעובד מאת צוות מקצועי המורכב מעובדים סוציאליים ועובדים מתחומי השיקום השונים שיעניקו לו אבחון וייעוץ.

מידע מפורט ניתן לקבל באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי

שאלות נפוצות בנוגע לעברתי תאונת עבודה

 1. השתתפות בטיפול רפואי 
 2. קבלת דמי פגיעה
 3. מענק או קצבת נכות 
 4. טיפולים רפואיים ושיקומיים

תביעה לקבלת דמי פגיעה מגישים באמצעות טופס ייחודי – טופס 250 "תביעה לתשלום דמי פגיעה בעבודה והודעה על פגיעה בעבודה". חשוב לקרוא היטב את ההסברים שמופיעים בטופס ולמלא אותו בקפידה על פי ההסברים.

 • הצגת אישור רפואי אשר מתועד את מהות הפגיעה, מקום הפגיעה ואת התקופה שבה העובד אינו מסוגל לעבוד. 
 • שהעובד לא עבד בפועל באותה התקופה.
 • עובד אשר הגיש תביעה לקבלת קצבת נכות או מענק נכות לאחר תאונת עבודה, יזומן להופיע בפני וועדה רפואית. הוועדה הרפואית תבחן את פגיעתו של האדם ותבחן באיזו מידה היא נגרמה כתוצאה מעבודתו.

לקבלת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים 👇

לחזור למשהו ספציפי?

אולי יעניין אותך גם

דילוג לתוכן