קשר סיבתי בתאונת עבודה – כל מה שצריך לדעת!

לקבלת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים👇

על כל מעסיק במדינת ישראל חלה חובת האחריות לנקוט בכל הפעולות הדרושות, בגבול הסביר, בכדי למנוע סיכונים ותאונות בסביבת העבודה.
המעסיק מחויב להגדיר שיטות עבודה לצורך עבודה בטוחה, כולל הגדרתן בכתב, כמו כן, עליו לספק את כל התנאים, כולל ביגוד, ציוד וכלי עבודה הדרושים מאופי העבודה, שיעמדו לרשות העובדים עבור שימוש בטוח.
מעבר לכך, המעסיק צריך להתריע בפני עובדיו על כל סכנה אפשרית שיכולה להיגרם מהעבודה ומסביבת העבודה ולהדריך את עובדיו כיצד להימנע ולהישמר מפני סכנות אלו.
מעבר להדרכות מטעם החברה או העסק, ישנן סוגי עבודות אשר מחייבות הדרכות מקצועיות, כמו לדוגמה:
הדרכה לעבודה בגובה, קורס עזרה ראשונה וכו'. מעבר לנקיטת כל הפעולות הנ"ל, המעסיק מחויב להנהיג שיטות פיקוח יעילות במקום העבודה. 

מתי המעסיק יכול להיות חשוף לתביעה מצד עובדיו?

במידה ולא מילא את חובת האחריות החלה עליו. ואומר שלא נקט בכל אמצעי הבטיחות והפיקוח הדרושים מאופי ומקום העבודה וכתוצאה מכך אחד מעובדיו נפגע. במצב כזה המעסיק יהיה חשוף לתביעת פיצויים בגין רשלנות ואי עמידה בחובותיו כלפי עובדיו. מטרתו של מתן פיצויים לעובד לאחר תאונת עבודה היא למעשה להחזיר את מצבו של העובד לקדמותו, כפי שהיה לפני שהתאונה התרחשה.
בכדי שעובד יוכל להטיל אחריות על המעסיק עבור תאונת עבודה עליו להציג עילה משפטית מחייבת. אחת העילות הנפוצות ביותר היא אי עמידה של המעסיק בחובת האחריות ואומר, רשלנות המעסיק. כמובן שהעובד שנפגע יהיה חייב להוכיח שאכן הייתה רשלנות מצד המעסיק. 

רשלנות המעסיק

אופן התנהלות רשלני מצד המעסיק יהיה מורכב משלושה שלבים בסיסיים:

 • חובת הזהירות המוטלת על המעסיק
 • אי עמידתו של המעסיק בחובת הזהירות
 • פגיעה ונזק אשר נגרמו לעובד כתוצאה מהפרת חובת הזהירות מצד המעסיק

חשוב להבין שחובת הזהירות הינו מושג משפטי אשר מחייב כל מעסיק מתוקף יחסי עובד מעביד ע"פ חוק. לכן, רשלנות מצד המעסיק חושפת אותו לתביעה בשל אי עמידה בחובתו הקבועה בחוק כלפי עובדיו. כאמור, במידה והמעסיק לא עמד בתקנים אשר מצופים ממנו בנסיבות הפגיעה של העובד, אשר נפגע כתוצאה מהתנהלותו הרשלנית תגרור חובת תשלום פיצויים לעובד. במידה ותאונת העבודה לא נבעה מהתנהלות רשלנית של המעסיק, העובד לא יהיה זכאי לתשלום פיצויים ישיר ממעסיקו. 

מהי הדרישה לקשר סיבתי בתאונת עבודה

בפקודת הנזיקין קיימת דרישה אשר קובעת כי חייב להתקיים קשר סיבתי במקרה של תביעת רשלנות. כלומר, עובד אשר נפגע בעבודתו ומעוניין להגיש תביעת רשלנות כנגד המעסיק חייב להוכיח קיום של קשר סיבתי בין רשלנותו של המעסיק לפגיעה שהתרחשה. 

קשר סיבתי = קיומו של קשר ישיר או עקיף בין התנהגות לבין נזק שנגרם. 

לגבי תביעות נזיקין קיימים שני יסודות אשר צריכים להתקיים לקשר הסיבתי בכדי להוכיח קיום של קשר ישיר בין התנהגותו של המעסיק לבין הפגיעה שקרתה לעובד. 

 • קשר סיבתי עובדתי 
 • קשר סיבתי משפטי

מהו קשר סיבתי עובדתי?

קשר סיבתי עובדתי ממחיש את הקשר בין כל רצף האירועים שהתרחשו, החל מהתנהגותו הרשלנית של המעסיק עד לפגיעה והנזק שנגרמו לעובד. קשר זה בוחן למעשה את הגורם שהתקיים אשר בלעדיו לא הייתה מתרחשת הפגיעה ולמעשה אם לא היה מתקיים אותו גורם הפגיעה לא הייתה מתרחשת. במידה וכך יקבע אזי יקבע כי אכן התקיים קשר סיבתי עובדתי. במילים פשוטות, במידה והמעסיק לא היה נוהג כפי שנהג העובד לא היה נפגע והתאונה הייתה נמנעת. 

מהו קשר סיבתי משפטי?

משמעותו של קשר סיבתי משפטי הוא, שמעבר לקשר סיבתי עובדתי בין רשלנות המעסיק לבין הנזק שנגרם, יש להוכיח הנזק או הפגיעה היו התרחשות שהיה ניתן לצפות אותה מראש. כלומר, בכדי לקבוע אם התקיימה רשלנות אשר מחייבת בפיצויים אין זה מספיק להוכיח קשר סיבתי עובדתי בין התנהגותו של המעסיק לשרשרת האירועים שהתרחשה אלא, יש גם להוכיח שהמזיק, קרי המעסיק במקרה של תאונות עבודה, כאדם סביר ובעל שכל ישר, הפר באופן מודע את חובת הזהירות המוטלת עליו וכי הוא יכול היה לצפות מראש את התרחשות הנזק שקרה בפועל. 

קביעת קשר סיבתי משפטי הוא אינו עניין פשוט כלל וכלל עבור משפטנים ולשם כך פותחו שלושה מבחנים: 

 1. מבחן השכל הישר – לצורך בחינת הקשר בין ההתנהגות הרשלנית לבין גרימת הנזק. במילים אחרות, האם הנזק נגרם כתוצאה מהתנהגות רשלנית. 
 2. מבחן הסיכון – אשר בוחן האם הנזק שנגרם בפועל היה סיכון ידוע מראש אשר התממש. 
 3. מבחן הצפיות – אשר בוחן האם סוג הפגיעה והנזק שנגרם היו עניין אשר יכול היה להיות צפוי מראש מצידו של המזיק, או לצורך העניין המעסיק. 

מבחנים אלו מהווים סוגיה משפטית מורכבת ומומלץ להרחיב עליהם את הקריאה בכדי להבין משמעותם עד הסוף. 

מכל מקום, כל עוד סוג הפגיעה שהתקיימה והנזק אשר נגרם כתוצאה מאותה פגיעה היו בגדר התרחשות אשר הייתה ניתנת לצפייה על ידי המעסיק, או כל אדם סביר וזאת בהתאם לאותם מבחנים אשר ציינו מעלה אשר הוכיחו כי היה ניתן לצפות את אותה התרחשות שתקרה כתוצאה מהתנהגות הרשלנית של המעסיק. כלומר, המעסיק יכול היה להניח ולצפות שנזק כל שהוא, בין אם הוא קל או חמור, יכול היה להתרחש כתוצאה מהתנהגותו. 

לסיכום העניין

בכדי לחייב את המעסיק בתשלום פיצויים בגין נזק אשר נגרם כתוצאה מתאונת עבודה, יש להוכיח את אחריותו של המעסיק על ידי הצגת קשר סיבתי בין התנהגותו לבין הפגיעה אשר קרתה בפועל. חייבים להתקיים, קשר סיבתי עובדתי וקשר סיבתי משפטי אשר עומד במבחן הצפיות. כל מעסיק אשר אינו עומד בחובת הזהירות אשר מוטלת עליו על פי חוק, מעמיד בראש ובראשונה את עובדיו בפני סכנה לפגיעה ומכאן יהיה גם חשוף לתביעת פיצויים בגין רשלנות.
העובדים מצידם, במקרה והיו מעורבים בתאונת עבודה אשר נגרמה כנראה מהתנהגותו הרשלנית של המעסיק יעשו לעצמם טובה גדולה ויפנו לעורך דין מומחה לדיני נזיקין ודיני עבודה אשר ידאגו להוכיח עבורם את כל שצריך להוכיח בכדי לזכות בכספי הפיצויים. 

קשר סיבתי = קיומו של קשר ישיר או עקיף בין התנהגות לבין נזק שנגרם. 

ישנם קשר סיבתי עובדתי וקשר סיבתי משפטי אשר חייבים להתקיים בתביעות נזיקין. 

עובד אשר נפגע בעבודתו ומעוניין להגיש תביעת רשלנות כנגד המעסיק חייב להוכיח קיום של קשר סיבתי בין רשלנותו של המעסיק לפגיעה שהתרחשה.

 • חובת הזהירות המוטלת על המעסיק
 • אי עמידתו של המעסיק בחובת הזהירות
 • פגיעה ונזק אשר נגרמו לעובד כתוצאה מהפרת חובת הזהירות מצד המעסיק

לקבלת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים 👇

לחזור למשהו ספציפי?

אולי יעניין אותך גם

דילוג לתוכן