לקבלת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים👇

הפכת לנכה בעבודה? מה מגיע לי בעקבות נכות של תאונת עבודה

נכה עבודה הוא אדם שנפגע בעבודתו או בעקבות עבודתו ופגיעתו גרמה לו לנכות מסוימת.

שיעור אחוזי הנכות נקבע על ידי ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי. אדם אשר קיבל הכרה כנכה כבודה, זכאי לקצבת נכות והטבות נוספות לצורך טיפולים רפואיים ושיקומיים. 

גובה הקצבאות והפיצויים הכספיים נקבעים על פי חומרת הפגיעה, כלומר על פי גובה אחוזי הנכות שנקבעו לעובד הנפגע.

במאמר זה נפרט תחילה מהן הזכויות המגיעות לאדם אשר נפגע בתאונת עבודה והוכר כנכה עבודה ולאחר מכן נפרט הליכים שיש לבצע לאחר קבלת דרגת הנכות במידת הצורך.

מהן הזכויות המגיעות לנכה עבודה?

כל אדם אשר הוכר כנפגע עבודה זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי

  • דמי פגיעה 
  • קצבת נכות או מענק נכות
  • השתתפות בטיפולים רפואיים ושיקומיים מקצועיים

מהם דמי פגיעה?

אדם אשר נפגע בעקבות תאונת עבודה או ממחלה אשר מוגדרת כמחלת מקצוע ובעקבות הפגיעה נאלץ להעדר ממקום עבודה ולהפסיד ימי עבודה, יהיה זכאי לקבל דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי.

דמי פגיעה ישולמו לעובד עבור חודשי ההיעדרות הראשונים ממקום העבודה ועד 91 ימים, כלומר עבור שלושת החודשים הראשונים. בכדי לקבל את דמי הפגיעה, יש להגיש תביעה מסודרת לביטוח לאומי.  

גובה דמי הפגיעה שיקבל העובד מחושב על פי חישוב קבוע והוא:

שבעים וחמישה אחוזים משכרו הממוצע של העובד (ברוטו) בשלושת החודשים שקדמו לתאונה חלקי 90 יום שלאחר התאונה. לאחר 91 יום העובד הנפגע לא יהיה זכאי יותר לקבל דמי פגיעה.

במידה והעובד עדיין אינו כשיר לחזור לעבודתו הוא יהיה זכאי לקבל מענק נכות חד פעמי או לקצבת נכות וזאת בהתאם למצבו.

מהם מענק נכות חד פעמי או קצבת נכות?

כפי שציינו מעלה, במידה ועובד אינו כשיר לחזור למקום עבודתו לאחר 91 ימים מתאריך תאונת העבודה, יהיה זכאי אותו עובד להגיש תביעה לביטוח לאומי לצורך קבלת מענק נכות או דמי נכות.

בתביעה זו לביטוח לאומי למעשה מבקש העובד להתייצב בפני ועדה רפואית אשר תקבע לו את שיעור אחוזי הנכות התואמים את מצבו.

גובה הקצבה או המענק שישולם לעובד בהמשך יקבע בהתאם לשיעור אחוזי הנכות שנקבעו לעובד. 

מהו מענק הנכות?

זהו מענק חד פעמי אשר משולם לעובד אשר נקבעה נכות צמיתה בשיעור של 9-19 אחוזים. גובה המענק מחושב ונקבע על פי שיעור אחוזי הנכות שנקבע לעובד על ידי הוועדה הרפואית. 

מהי קצבת נכות?

זוהי קצבה חודשית אשר משולמת לעובד אשר נפגע בתאונת עבודה, לאחר שנקבעו לו אחוזי נכות על ידי הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי בשיעור של 20 אחוזים ומעלה.

או שנקבעה לו נכות זמנית בשיעור של 5 אחוזים ומעלה. את קצבת הנכות יקבל אותו עובד במשך כל ימי חייו.

בהגיעו של אותו עובד לגיל אשר מאפשר לו קבלת קצבת זקנה, תעמוד לזכותו האפשרות לבחור בין קבלת קצבת הזקנה או המשך קבלת קצבת הנכות.

במידה ואותו עובד יבחר בקבלת קצבת זקנה, הוא יזכה למענק של שלושים ושש קצבאות נכות.

השתתפות בטיפולים רפואיים ושיקומיים מקצועיים

אדם אשר נפגע עקב תאונת עבודה או ממחלה אשר הוגדרה כמחלת מקצוע יהיה זכאי לקבל החזרים כספיים עבור כל ההוצאות הרפואיות שנדרש לשלם לצורך הטיפול במצבו.

הוצאות אלו כוללו, טיפולים שיקומיים, טיפולי חירום וכל ציוד רפואי שנדרש לרכוש בעקבות פגיעתו.

בנוסף לכך, במידה ומצבו של העובד לאחר הפגיעה אינו מאפשר לו חזרה לעבודתו, הוא יהיה זכאי לקבל שיקום מקצועי, אשר יכלול קורסים מקצועיים אשר נערכים מטעם הביטוח הלאומי עבור הסבה מקצועית.

בכדי לאפשר לאותו אדם לחזור למעגל העבודה לעבודה אשר תואמת את מצבו החדש.

האם ניתן לשנות את אחוזי הנכות שנקבעו לעובד?

לעיתים קרובות ישנם מקרים שבהם  יבקש העובד לערער על החלטתה של הוועדה הרפואית לאחר שזו קבעה לו את אחוזי הנכות.

או שישנם מקרים שבהם חל שינוי לרעה במצבו הבריאותי של העובד לאחר שנקבעו לו אחוזי הנכות.

במקרים אלו יוכל להגיש העובד בקשה לקביעה מחודשות בעניינו בהתאם להליך המקובל. 

מה עושים במקרה שבו חלה החמרה במצבו של העובד לאחר קביעת הנכות?

 במקרים וחלה החמרה במצבו של האדם לאחר שנקבעו לו אחוזי הנכות על ידי הוועדה הרפואית, אותו אדם יהיה זכאי לבקש לקבוע מחדש את דרגת הנכות שלו.

את הבקשה ניתן להגיש רק לאחר שעברו 6 חודשים מהיום שבו נקבעו לאותו אדם אחוזי הנכות.

רק במידה והאדם היה זקוק לאשפוז בשל החמרה במצבו, הוא יוכל להגיש את הבקשה מוקדם יותר.

את הבקשה עצמה מגישים באמצעות טופס "ייעודי" 

טופס תביעה לדיון מחדש בדרגת נכות עקב החמרה במצב רפואי 

בצירוף אישור מגורם רפואי רלוונטי מוסמך אשר מעיד על ההחמרה במצבו של העובד. הוועדה הרפואית תדון אך ורק במקרים בהם מצורף אישור רפואי המעיד על ההחמרה במצבו של העובד. 

כל תביעה למוסד לביטוח לאומי חייבת להיות מגובה בתיעוד רפואי ! 

 

חשוב לדעת, כי על העובד להגיש תביעה לקבלת קצבת נכות או מענק נכות לא יאוחר מ 12 חודשים מתאריך הפגיעה, או מהמועד שבו קיבלת הכרה מהמוסד לביטוח לאומי כנפגע עבודה.

במידה והעובד הגיש בזמן את התביעה הוא יהיה זכאי לקבל את זכויותיו הכספיות באופן מלא והן יחושבו החל מהמועד בו התחילה הנכות.

אך במידה והעובד הגיש את התביעה באיחור, כלומר לאחר 12 חודשים, בין אם מדובר בתביעה כנפגע עבודה או בין אם מדובר בתביעה לקביעת דמי הנכות,

הדבר ייחשב להשתהות מבחינת הביטוח הלאומי ועלול לגרום להפחתה של גובה הזכויות הכספיות שיקבע לו וזאת בהתאמה לאורך התקופה שבה השתהה העובד.

שאלות נפוצות בנוגע - הפכת לנכה בעבודה

כל אדם אשר הוכר כנפגע עבודה זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי

  • דמי פגיעה 
  • קצבת נכות או מענק נכות
  • השתתפות בטיפולים רפואיים ושיקומיים מקצועיים

התשובה היא כן. ניתן להגיש ערר על החלטת הוועדה הרפואית בתוך 30 ימים מתאריך קבלת ההחלטה, במידה והעובד חש כי אחוזי הנכות שנקבעו לו אינם משקפים נכונה את מצבו.

 במקרים וחלה החמרה במצבו של האדם לאחר שנקבעו לו אחוזי הנכות על ידי הוועדה הרפואית, אותו אדם יהיה זכאי לבקש לקבוע מחדש את דרגת הנכות שלו.

לקבלת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים 👇

לחזור למשהו ספציפי?

אולי יעניין אותך גם

דילוג לתוכן