לקבלת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים👇

הגדרה "הרעת תנאים בעבודה" - מה צריך לדעת מבחינה חוקית על הרעת תנאי שכר / שעות עבודה / שינוי תפקיד בתקופת הקורונה ובכלל. הכל על הרעת תנאים >>

תנאי העבודה שלך נפגעו לדעתך? מה צריך לדעת מבחינה חוקית? כיצד צריך לפעול אם קיימת הרעת תנאי עבודה בצורה מוחשית?

מה היא הרעה בתנאי עבודה?

כאשר מדובר בשינוי תנאי עבודה אשר מהווים הרעה באופן מוחשית ולא מינורית, מדובר בהרעה בתנאי עבודה. אולם, אין חוק ברור ומדויק בדבר הגדרת הרעה מוחשית. ניכר כי יש לבחון כל סיטואציה לגופה. 

הרעת תנאי עבודה- מה צריך לדעת מבחינה חוקית?

המעסיק צריך להעסיק את עובדיו עם תנאי עבודה ושכר עבודה מוסדרים מראש. אם מכל סיבה שהיא, ישנו שינוי לרעה בתנאי העבודה או בשכר העבודה, שלא הוסכם מראש עם אותו העובד ובנוסף, שהעובד אינו מסכים לשינוי כאשר מעודכן על כך בפועל, ישנה הרעה בתנאי העבודה על פי חוק.

כיוצא בזאת- לא ניתן להרע את תנאי עבודתו/ שכר עבודתו של עובד ללא קבלת הסכמתו (ורצוי בכתב).

הרעת תנאי עבודה- כיצד צריך לפעול אם קיימת הרעת תנאי עבודה בצורה מוחשית?

כאשר עובד נתקל בהרעה בתנאי העבודה כפי שמפורטות במאמר זה, עליו להגיש את התפטרותו ואז את הגשת התביעה באשר להרעת תנאי עבודה בהקדם. המקסימום זמן להגשת התפטרות ולהגשת התביעה בחוק הוא שבעה עד שמונה חודשים. חשוב לציין שעיכוב ארוך ובלתי סביר בהגשת התביעה או בהתפטרות מהווים השלמה של העובד עם ההרעה בתנאיו והעילה לתביעה לא תהייה תקפה יותר.

באשר למעביד, אמצעי ההגנה אשר עומד לרשות המעביד היא הסכמה מתועדת ומפורשת של העובד להרעה בתנאי עבודתו. בנוסף, אין לקבל את הרושם כי עיכוב סביר (מספר חודשים בודדים) בהגשת התפטרותו /התביעה של העובד מצביע על השלמתו של העובד עם התנאים החדשים או ויתור של העובד על זכויותיו להגשת התביעה.

הרעת תנאי עבודה- עם זאת, בתי הדין כן קבעו קווים מנחים ומספר דוגמאות:

  • העתקה של מקום העבודה באופן משמעותי- כאשר מעבירים את מקום העבודה למקום אחר אשר רחוק פיזית ולכן ישנו צורך באמצעי תחבורה ציבורית רבים יותר באופן משמעותי, לדוגמא- עובד אשר באופן יום יומי נסע למקום עבודתו באמצעות אוטובוס 1 רציף אשר נוסע במשך עשרים דקות יצטרך כעת להגיע למקום עבודתו באמצעות החלפה של שלושה אוטובוסים אשר נוסעים במשך 50 דקות עד שעה.
  • שינוי המשכורת אשר בא לידי ביטוי בירידה משמעותית בשכר מהווה הרעה משמעותית בתנאי העבודה.
  • הלנת שכר- איחורים חוזרים ונשנים בתשלום המשכורת מהווים הרעה משמעותית בתנאי עבודה. עובד שמשכורתו לא שולמה ביולי והמנהל אמר לו שהמשכורת לחודש זה תשולם עם משכורת חודש אוגוסט. בנוסף, גם בחודש אוקטובר וינואר המנהל ביצע עם עובד זה את אותו המהלך ללא ידיעתו המוקדמת או הסכמתו של העובד.
  • מפגע תברואתי שלא מתוקן על ידי המעסיק מהווה הרעה משמעותית בתנאי העבודה. למשל בית שימוש לא תקין אשר פעמים רבות נסתם ועולה על גדותיו וכך מהווה סכנה זיהומית.
  • פגיעה בפרטיותו של העובד אשר באה לידי ביטוי בהתקנת  מצלמות מעקב ללא ידיעתו של העובד מהווה הרעה משמעותית בתנאי העבודה.
  • הפסקת או הימנעות תשלום זכויות סוציאליות מהווה הרעה משמעותית בתנאי העבודה.
  • שינוי סוג עבודה אשר מהווה ירידה משמעותית בשכר. לדוגמא- דייל קרקע אשר עבודתו בבניין סגור עובר לעבודת אבטחה בהעברת כבודה.
  • שינוי בסדרי העבודה אשר מהווים הרעה לאותו העובד- למשל, מעבר ממשמרות יום למשמרות לילה לעובדת שהיא גם אם חד הורית ולכן צריכה להיות בשעות הערב והלילה עם ילדיה בבית.
  • שינוי בתנאים הפיזיים בעבודה אשר מהווה הרעה לאותו העובד- לדוגמא, חדר קטן ללא חלון לעובד עם בעיה בריאותית כלשהי.
  • שינוי או פגיעה במעמד הניהולי של אותו העובד.לדוגמא- אחראית צוות בדירה לדיור מוגן עוברת להיות מדריכה ללא ידיעתה והסכמתה המוקדמת עקב הגעתו של איש מקצוע אחר.

 

הרעת תנאי עבודה – מה צריך לדעת מבחינה חוקית? כיצד צריך לפעול אם קיימת הרעת תנאי עבודה בצורה מוחשית?

להלן מספר סיפורים אישיים, אשר לפי הקווים המנחים של החוק באשר להרעת תנאי עבודה.

ש' עובד בחברת הייטק. לפני מספר חודשים בעל החברה נקחע לקשיים כלכליים ולכן החליט לאחר את תשלום השכר של חודש ספטמבר, במקום אוקטובר הובטח לש' שהשכר של חודש ספטמבר ואוקטובר ישולם בנובמבר. עם זאת, בחודש נובמבר  ש' הופתע לגלות ששולם לו שכר חלקי מחודש ספטמבר. לאחר ששאל את ההנהלה נאמר לו שהם מאוד מצטערים אך עליו להתאזר בסבלנות, שאר המשכורת תשולם לו בחודש הבא. בנוסף, הובטח לש' שההנהלה תעשה בכל יכולתה כדי שדבר זה לא יחזור על עצמו. אותה תופעה חזרה לאחר שלושה חודשים. כאשר ש' שאל עובדים נוספים עם תופעה זו קרתה גם להם חלקם השיבו בחיוב. מקרה כזה הוא מקרה של הלנת שכר באופן שחוזר על עצמו ולכן מדובר בהרעה מוחשית של תנאי עבודה. במידה ומקרה זה חוזר על עצמו שוב ושוב, על ש' להגיש את התפטרותו בחודשים הסמוכים להלנה ובנוסף להגיש את התביעה באשר להרעת תנאי עבודה. במידה וש' לא יעשה זאת תוך שבעה או שמונה חודשים, ניתן הרושם כי ש' השלים עם ההרעה ולא יהייה רשאי לתבוע את מעסיקיו.

דוגמה נוספת להרעת תנאי עבודה:

ל' עובדת בבנק. בכל בוקר, מגיעה לעבודה באמצעות קו אוטובוס אשר נמצא בקרבת ביתה. סניף הבנק ממוקם במיקום מרכזי שופע באפשרויות תחבורה ציבורית ולמעשה, זאת אחת הסיבות של' בחרה בעבודה זו. מכיוון שלל' אין רכב, היא תלויה לגמרי בתחבורה ציבורית. לאחר כשנה וחצי בבנק, נאמר לה שהסניף הולך להיסגר ולכן מעבירים אותה אל סניף אחר. לאחר העתקת מקום העבודה, ל' הופתע לגלות שהסניף החדש ממוקם במקום בעייתי מבחינת הגעה בתחבורה ציבורית. כדי להגיע לסניף החדש ל' נדרשה לקחת שני אוטובוסי ובנוסף התחנה הקרובה ביותר לעבודתה הייתה במרחק של רבע שעה הליכה. בסופו של דבר זמן ההגעה לעבודה הוכפל, דבר שהצריך ממנה התארגנות חדשה בשעות הבוקר עם ילדיה ומציאת פתרונות מסובכים ביותר. כאשר נודע לה על העתקת המקום אינה חתמה על הסכמה כלשהי ולכן מדובר בהרעה מוחשית של תנאי עבודה.

הרעת תנאי עבודה – מה צריך לדעת מבחינה חוקית? כיצד צריך לפעול אם קיימת הרעת תנאי עבודה בצורה מוחשית?

לסיכום, הרעה מוחשית בתנאי העבודה נעשית כאשר היא מתרחשת ללא עדכון בהסכמת שני הצדדים. ישנם קווים מנחים המצוינים במאמר זה בדבר- מה היא הרעה מוחשית.  כאשר העובד מבחין שנעשתה לו הרעה, עליו להגיש את התפטרותו ואת התביעה בחודשים הסמוכים להרעה. עיכוב בלתי סביר בהגשת ההתפטרות והתביעה יצביע על כך שהעובד השלים את הרעת תנאי העבודה החדשים. באשר למעביד, אין להניח שעיכוב סביר בהגשת התפטרות ותביעת מקום העבודה מצד העובד מהווה השלמה עם תנאי העבודה החדשים. במידה ואתם מרגישים כי עבודתכם נפגעה ושונתה באופן מהותי ללא הסכמתכם או בהפתעה גמורה, פעמים רבות זה לא תקין ויכול להיות כי מדובר בהרעת תנאי עבודה.

על המעביד/ המעסיק להסדיר את תנאי העבודה באופן ברור ומובן מראש. אם וכאשר ישנו שינוי בתנאי העבודה, על המעסיק להשיג את אישורו של המועסק מראש ורצוי מאוד בהסכמה בכתב.

לקבלת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים 👇

לחזור למשהו ספציפי?

אולי יעניין אותך גם

דילוג לתוכן