קיזוז חובות במועד סיום העסקת עובד

לקבלת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים👇

מעסיק אינו רשאי לקזז חובות משכרו של עובד מבלי שהוא קבל ממנו אישור על כך.

באופן כללי כל ניכוי משכרו של העובד מחייב אישור וחתימה שלו על כך. עם זאת יש מספר ניכויים אותם רשאי המעסיק לנכות משכרו של העובד וזאת במסגרת החוק להגנת השכר. כך מותר לנכות מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות, הפרשות מכל סוג לקרן פנסיה, הפרשות שלקופות גמל, דמי חבר לארגוני עובדים וכן הלאה.

במצבים אשר בהם העובד לא הסכים לכך שיהיו ניכויים הרי שהמעסיק לא יכול להפריש משכרו כספים כמו לדוגמא תרומה קבועה לארגון כלשהו מה שממקובל במוסדות ומקומות עבודה רבים או אפילו קיזוז מהמשכורת לצורך מימון הארוחות בזמני העבודה. כך גם 

ניכוי עבור הוצאות הכשרה

ישנו פיצוי מוסכם שזהו על עזיבה מוקדמת או על הוצאות הכשרה. מדובר בניכויים נפוצים שהם מוטלים על העובד שמתפטר לפני התאריך עליו הוסכם מראש בחוזה שנחתם ביניהם.

ישנם מקרים שונים אשר בהם הניכוי לא יהיה חוקי. זה יהיה במקרים הבאים:

ניכוי שמוטל על העובד בלי שהוא קבל הכשרה מכל סוג שהוא לקראת תחיל העבודה.

ניכוי במקרה שכן נתנה הכשרה בתחילת העבודה אך גובה הפיצוי הוא ללא קשר לעלות ההכשרה. המעסיק חייב להוכיח במקרה כזה מהי עלות ההכשרה וזאת על ידי הצגת חשבוניות או קבלות רלוונטיות.

עובד שהתפטר או שהוא פוטר בשל סיבות שמזכות אותו בקבלת פיצויי פיטורים או בגלל הפר חוזה לא יישא בפועל בפיצויים המוסכמים כמו גם בהחזרים על הוצאות ההכשרה. כך לדוגמא, עובד שהתפטר בגלל סיבות בריאותיות שונות או עובד שהתפטר בגלל שהמעסיק לא עמד בהתחייבויות שלו עליהם התחייב במסגרת תנאי העבודה.

אין לחייב עובד שיעבוד תקופה מסוימת של עבודה כאשר מדובר בתקופה שאינה סבירה. כמו למשל בענפים שונים או בעבודות בעלי אופי מסוים כמו לדוגמא מאבטח שעוזב את העובדה למרות שקבל הכשרה של ימים ספורים לקראת תפקידו.

מתי מותר למעסיק לנכות משכרו האחרון של העובד?

בכל סיום יחסי עבודה בין עובד ומעסיק רשאי המעסיק לנכות מהמשכורת האחרונה כל יתרת חוב שהעובד נשאר חייב. כמו מקדמות וכל חוב אחר. כל זה אך ורק בתנאי שמדובר בחוב שהוא בסכום מוכח, קצוב והוא אינו נתון למחלוקת. במקרה כזה אין כל צורך לקבל הסכמה של העובד והמעסיק רשאי לגבות את כל החוב שמגיע לו. זה כולל גם מקרים אשר בהם החובות מגיעים עד לסכום של רבע משכרו של העובד. כל זה אך ורק בתנאי שלא מדובר בחוב שהוא שנוי במחלוקת.

נעזרים בעורך דין

בכל מקרה של אי קיום הסכמים, ניכוי חוב שאינו מוכח או כל פגיעה אחרת בעובד כמו אי קיום צו הפטר חלוט ועוד, חשוב להיעזר בליווי מקצועי.

לקבלת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים 👇

לחזור למשהו ספציפי?

אולי יעניין אותך גם

דילוג לתוכן