שכר מינימום – אז כמה מגיע לי?

לקבלת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים👇

שכר מינימום: כמה מעסיק חייב לשלם? המינימום זה שכר המינימום מותאם לפי שעה או גלובלי לבני נוער, סטודנטים ומבוגרים גם לפי שעות לילה או שעות נוספות!

שכר מינימום - כל מה שכדאי לדעת בנושא - סכומים כספיים וזכויות

שכר מינימום, על שום מה?

על הבטחת השכר המינימלי, של כל עובד, באשר הוא, בכל מצב נתון.

על הבטחת שכר והגנה עבור עובדים אשר עלולים להיות מנוצלים על ידי מעסיקים שונים. עובדים אשר לא מודעים לחוק – בעצם לא יודעים מה הוא המינימום אשר מגיע להם והם יכולים להסכים לקבל כל עבודה, בעבור כל סכום שהוא.

כלומר, אסור לנו, בשום מצב, להסכים להרוויח פחות מאותו שכר מינימום המוזכר בחוק ומשתנה בהתאם לגיל.

במידה וקיים מעסיק אשר מציע לכם לעבוד תמורת סכומים נמוכים מכך, הרי הוא פועל בצורה שאינה חוקית ומשתמש בכוח שלו (ובחולשה שלכם) – על מנת לנסות ולנצל אתכם.

הנתונים אשר נשאבים מ'המוסד לביטוח הלאומי' מראים כי שליש מכלל העובדים במדינת ישראל משתכרים שכר מינימום
(או שכר הקרוב מאד לשכר זה).

כלומר – אחד מכל שלושה עובדים.

כלומר – מעל למיליון עובדים.

על מנת "לקבל" את הזכות לשכר מינימום, על העובד לעשות – כלום. כלומר, זכותו לקבל את שכר זה, ללא כל צורך בנקיטת כל פעולה מצידו. האחריות הבלעדית לכך, היא בעצם חובתו הבסיסית, של כל מעסיק בעצמו.

עוד מחובותיהם של המעסיקים, בדבר חוק שכר המינימום במדינת ישראל, היא חובת תליית מודעה, במקום גלוי לעין בשטח העבודה, אשר תפרט ותיתן הסברים בנוגע לחוקי השכר ועיקריהם.

עוד קובע החוק, כי כחלק מהגנת השכר, על המעסיק לפרט בתלוש המשכורת החודשי של כל עובד ועובד – מה הוא שכר המינימום החודשי ומה הוא שכר המינימום השעתי הספציפי שלו.

שכר מינימום, כשמו כן הוא

שכר מינימום הוא השכר המינימלי לו זכאים עובדים במדינת ישראל והוא מתעדכן ומשתנה מעת לעת, בהתאם להחלטות הכנסת או הממשלה.

חשוב לשים לב כי קיימים עובדים אשר שכר המינימום שלהם מעט שונה (כגון עובדי אבטחה ועובדי אולמות וגני אירועים) ושכר המינימום שלהם לא יעלה אוטומטית בהתאם לעליית שכר המינימום ה"רגיל", אלא אם שכרם יהפוך לנמוך יותר משכר המינימום בכלל המשק, בהמשך לכך, כמובן שהעלאת שכר המינימום אינו משפיע על שכרם של מי מהאוכלוסייה אשר שכרו גבוהה גם ככה משכר המינימום האמור בחוק.

שכר המינימום נקבע על פי שני גורמים:

 • גיל העובד (מתחת לגיל 18 ומעל גיל 18)
 • אופן ההעסקה של העובד (שכר שעתי, יומי או חודשי)

נכון לכתיבת שורות אלו (ינואר 2021), שכר המינימום החודשי, המגיע לרוב האוכלוסייה העובדת, בעבור משרה מלאה עומד על 5,300 ₪, אשר המשמעות השעתית שלו היא 29.12 ₪ בעבור שעת עבודה, בהתאם לשבוע עבודה בעל 42 שעות.

שכר המינימום החודשי לעובדים, על פי גילאים:

 • כאמור, עבור רוב האוכלוסייה העובדת, גילאי 18 ומעלה, שכר משרה מלאה חודשית בסך: 5,300 ₪, או שכר שעתי בסך: 29.12 ₪
 • עובדים בין גיל 17 ל- 18, שכר משרה מלאה חודשית בסך: 4,399 ₪, או שכר שעתי בסך: 25.43 ₪
 • עובדים בין גיל 16 ל- 17, שכר משרה מלאה חודשית בסך: 3,975 ₪, או שכר שעתי בסך: 22.98 ₪
 • עובדים בגילאי 16 ומטה, שכר משרה מלאה חודשית בסך: 3,710 ₪, או שכר שעתי בסך: 21.45 ₪
 • קיימות מדרגות שכר מינימום שונות בעבור עובדים בעלי ליקויים – אשר מפריעים להם בתפקוד בעבודה. מדרגות שכר אלו מחושבות באופן אינדיבידואלי כלפי כל עובד ועובד, בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לו בחוק.

החוק לגבי תאריכי ימי הולדת

בעבור נערות ונערים מתחת לגיל 18 שכר המינימום משתנה בהתאם לגילאים, על כן, בלתי נמנע לשאול ולהבין מה החוק אומר לגבי תאריכי יום הולדת אשר נחגגים באמצע חודש.

במקרים בהם ימי ההולדת מתרחשים בתאריכים שונים במהלך החודש, השכר ישולם לעובד באופן יחסי לגילו באופן מדויק. כלומר, על המעסיק לפלג את החודש לימים ולשנות את השכר של העובד, בדיוק על פי תאריך יום ההולדת שלו.

מרכיבי שכר המינימום

שכר המינימום המוגדר בחוק הוא שכר היסוד, שכר ברוטו. כלומר: הוא השכר של לפני הניכויים השונים של מיסים וביטוחים (כגון: מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, חלקו של העובד בביטוח הפנסיוני וכדומה).

אך אותו השכר אינו כולל את התוספות האינדיבידואליות, במידה וקיימות, עבור כל עובד ועובד, על פי הכתוב בחוק, לדוגמת: שעות נוספות, תוספת ותק, תוספת משפחה, מענקים כאלו ואחרים, החזר הוצאות, אש"ל, החזר עבור נסיעות וכדומה. כל אלו צריכים להיות משולמים, על ידי המעסיק, בנוסף לשכר מינימום.

עוד נאמר כי חשוב לשים לב שלמעסיק אסור להטיל על העובדים קנסות שונים בעבור נזק אשר נגרם ללא כוונה תחילה (כגון שבר) ובנוסף הוא מחויב לשלם לכלל עובדיו, החל משעתם הראשונה בעבודה, גם אם זו נחשבת כ"התלמדות".

מושגים נוספים: שני סוגים של השלמות שכר, במסגרת שכר המינימום

על מנת שלא יווצר מצב בו עובד מקבל שכר נמוך יותר משכר המינימום הקבוע בחוק, קיים חוק עזר אשר אומר שעל המעסיק להשלים את השכר של העובד, במקרה הצורך, על מנת שיגיע לסכום המינימום.

השלמה זו תגיע לכל עובד, בכל חודש, בו הוא לא הגיע לסכום שכר המינימום האמור.

השלמה לשכר מינימום שעתי:

במידה ועובד הרוויח פחות מהסכום המינימלי השעתי, המוזכר בחוק, הרי שהוא זכאי לתשלום ההשלמה הזו, אשר נקראת "הפרשי הוראת השעה".

השלמה לשכר מינימום חודשי:

במידה ועובד הרוויח פחות מהסכום המינימלי החודשי, המוזכר בחוק, הרי שהוא זכאי לתשלום ההשלמה הזו, אשר נקראת "השלמה לשכר מינימום".

הגנת החוק על העובד

בדבר מתן שכר לעובדים ובדבר עמידה בשכר מינימום, קיימים מספר סעיפים אשר מעמידים את המעסיק בסכנת תביעה פלילית, שבעקבותיה הוא עשוי לקבל עונש מאסר וקנס כספי:

 • במידה והמעסיק משלם לעובד פחות משכר המינימום הקבוע בחוק
 • במידה והמעסיק מאחר בתשלום השכר לעובד (בין אם מדובר בשכר מינימום ובין אם לאו)
 • במידה והמעסיק אינו מוסר תלוש שכר לעובד

כל עובד אשר מעסיקו פעל לפי אחד, או יותר, מהסעיפים הללו – רשאי להגיש תלונה כנגד מעסיקו, ליחידת האכיפה של חוקי העבודה ובנוסף, תביעה לבין הדין האזורי לעבודה (בגין אי תשלום השכר).

במדינת ישראל קיימים סך הכל חמישה בתי דין אזוריים, בערים הבאות:

 • נצרת
 • חיפה
 • תל אביב
 • ירושלים
 • באר שבע

המושג "שכר מינימום" מעורר אצל כולנו מחשבות פיננסיות וכלכליות בעלות השפעות אישיות
(אבל לא רק, גם חברתיות ופוליטיות) כאלו ואחרות.

השכר אותו אדם מרוויח חשוב לו מאד, בין אם מדובר בנער צעיר אשר מגיע למקום עבודתו לאחר שעות הלימוד בבית הספר, בין אם מדובר בחייל אשר בסופי השבוע הפנויים שלו – הוא הולך לעבוד וכמובן – בין אם מדובר באדם מבוגר אשר על גבו קיימת חובת הבאת הפרנסה לביתו.

בכל גיל שהוא, בכל מצב שהוא, בעבור עבודה – חשוב להשתכר בכבוד.

החוק בדבר שכר המינימום אומנם לא יגרום לנו להיות עשירים אך הוא כן מגיע עם המון כוונות טובות בנוגע להדיפת מעסיקים אשר מנסים לנצל את עובדיהם.

על כן, חובת הכרת החוק – חלה, בעיקר, עלינו, העובדים.

לקבלת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים 👇

לחזור למשהו ספציפי?

אולי יעניין אותך גם

דילוג לתוכן