תביעת פיצויים נגד המעסיק אחרי תאונת עבודה

לקבלת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים👇

תביעת פיצויים נגד המעסיק אחרי תאונת עבודה - איך עובד יכול לתבוע ואיך מעסיק יכול להתגונן?

רב העובדים השכירים מבלים במקום עבודתם, או בדרך אליו ובחזרה, במשך רב שעות היום שלהם. תאונות עבודה יכולות לקרות לכל אחד ואחת מאיתנו. כולנו חשופים בכל עת במהלך היום בפני תאונות שעלולות להתרחש. 

במקרים רבים העובד שנפגע אינו מודע לזכויותיו ובטח שאינו מכיר את תהליך הגשת התביעה. אגב, ישנם גם מעסיקים שאינם יודעים לכוון את העובד שלהם ולהציג לו את זכויותיו. מטרת שורות אלו היא לשפוך מעט אור על נושא תאונות העבודה עבור עובדים שכירים ועבור מעסיקים. 

חשוב לציין! המידע במאמר זה אינו מחליף ייעוץ משפטי או כל ייעוץ מקצועי אחר. המלצתנו היא לפנות לעו"ד המתמחה בדיני עבודה או בביטוח לאומי. 

לפני שניכנס לעומקו של התהליך, בואו ניקח רגע להבין תחילה מהי ההגדרה של תאונת עבודה: 

תאונת עבודה –  היא תאונה שנגרמה לאדם במהלך שהותו במקום העבודה, או תאונה שנגרמה בעקבות העבודה, כמו לדוגמה, בדרך למקום העבודה או בחזרה ממנו, או למשל פגיעה בריאותית שנגרמה כתוצאה מחשיפה למצבים מסוימים במקום העבודה. 

במידה ועובד נפגע באופן כזה שמנע ממנו להגיע לעבודה במשך תקופה מסוימת, אותו עובד יהיה זכאי להגיש תביעת פיצויים בעקבות תאונה עבודה. לזכותם של העובדים אשר נפגעו מתאונות עבודה עומדות זכויות רבות שניתן לקבל מביטוח לאומי, היות שברובם המכריע של המקרים תאונות אלו הן בלתי צפויות ופוגעות באופן משמעותי בפרנסתו של העובד שנפגע. כמובן שיהיה על העובד להציג אישורים רפואיים וכד' ועל כך נפרט בהמשך. 

חשוב שכל מעסיק בישראל ידע ויכיר בסעדים אשר עומדים לזכות העובדים וכמובן שגם ידע להתגונן מהם במידת הצורך. כל מעסיק חייב לנקוט בכל העת בכל הפעולות הנדרשות בכדי למנוע פגיעה אפשרית של העובדים במהלך העבודה. 

באילו מקרים ניתן להגיש תביעת פיצויים כנגד המעסיק עצמו לאחר תאונת עבודה

ישנם מקרים של תאונות עבודה אשר נגרמו לעובד כתוצאה ישירה מהתנהלות לא תקינה, או התנהלות רשלנית מצידו של המעסיק. לכל מעסיק קיימת חובת זהירות כלפי העובדים שלו. אחריות זו של המעסיק קבועה בחוק (פקודת הבטיחות בעבודה ).

תביעת פיצויים נגד המעסיק אחרי תאונת עבודה

מתי עומדת לזכותו של העובד הזכות לתבוע את המעסיק?

במידה והמעסיק לא פעל בכל האמצעים הדרושים, בגבול הסביר, בכדי להגן על עובדיו מפני סיכונים הכרוכים בעבודה וכתוצאה מכך העובד נפגע במהלך עבודתו או בעקבות עבודתו. חשוב לציין שגם על העובד מוטלת אחריות אישית למלא אחר כל ההנחיות שקיבל ממקום עבודתו ולעמוד בכל כללי הזהירות אשר הנהיג המעסיק.

חשוב להבין כי במקרה והתרחשה תאונה, המעסיק יכול להוכיח כי הנזק אשר נגרם לעובד הינו בשל אופן פעולה רשלני מצד העובד אשר נהג בחוסר זהירות, או שנגרם "מרשלנות תורמת" של העובד. במקרה כזה גובה הפיצוי יופחת באופן משמעותי או שכל האחריות תהייה מוטלת על העובד.

לפני שאתם פונים להגיש תביעה כלפי המעסיק בדקו גם את עצמכם.

מהו ההליך של תביעת המעסיק אחרי תאונת עבודה?

במידה ועובד נפגע בעבודתו עליו לנקוט בכמה פעולות בכדי להגיש תביעה:

  • פניה לטיפול ואבחון רפואי
  • תיעוד פרטי התאונה 
  • מסירת הודעה למעסיק
  • פניה לקבלת ייעוץ וייצוג משפטי

פניה לטיפול ואבחון רפואי

לאחר הפנייה לקבלת טיפול רפואי, חשוב לבקש שיצוין בתיעוד הרפואי כי הפגיעה נגרמה כתוצאה מתאונת עבודה. בנוסף חשוב שנסיבות התאונה יפורטו במסמכים הרפואיים. את התיעוד הרפואי יש לשמור ולצרף לשאר מסמכי התביעה.  חשוב למלא טופס 250. 

תיעוד פרטי התאונה

בשלב זה מומלץ לבצע את תיעוד פרטי התאונה בליווי עו"ד. בתיעוד חשוב שיופיעו פרטים מדויקים כגון: מקום וזמן התאונה, נסיבות התאונה ובמידה והיו עדים יש לציין את שמם. תמיד מומלץ לצרף לתיעוד בכתב תמונות ממקום התאונה, או של גורם התאונה ותמונות של הפגיעה. 

מסירת הודעה למעסיק: 

את ההודעה למעסיק יש למסור בהקדם האפשרי ולצרף להודעה טופס 250 .  

פנייה לקבלת וייצוג משפטי

בכדי להגיש תביעה מסודרת לביטוח לאומי ולהתחיל בהליך תביעה כנגד המעסיק חשוב לפנות לעו"ד מומחה בדיני עבודה. עו"ד מומחה ידריך אתכם כיצד לבצע את ההליך בצורה נכונה ויסביר לכם באופן מקיף מהן הזכויות אשר עומדות לרשותכם. לפגישה עם העו"ד יש להגיע עם כל החומר המתועד שנמצא ברשותכם. 

כיצד יכול המעסיק להתגונן מפני תביעה?

מהי אחריותו של המעסיק כלפי עובדיו? 

החוק מגדיר, כי כל מעסיק מחויב לנקוט בכל הליך ואמצעי, בגבול הסביר, בכדי לשמור ולהגן על כל אחד מעובדיו מפני סיכונים הכרוכים בתהליכי העבודה. אחריות זו מקפלת בתוכה גם נקיטת כל האמצעים הדרושים בכדי להגן על העובדים מפני נזקים גופניים ובריאותיים שעלולים להיגרם להם במהלך עבודתם. 

  • מוטלת אחריות על המעסיק לבצע הדרכות מקצועיות לעובדיו בכל הקשור לביצוע העבודה, כולל השימוש הנכון בכלי העבודה. 
  •  המעסיק מחויב לספק לעובדים ציוד מגן, או כל ציוד אחר אשר נדרש מאופי סביבת העבודה. 
  • המעסיק חייב להתריע בפני עובדיו לגבי סיכונים קיימים וכמובן לעשות כל שביכולתו למנוע סיכונים אשר עלולים להתרחש. 

על ידי הקפדה יתרה על כל תקנות ונהלי הבטיחות הדרושים יוכל המעסיק להתגונן בצורה הטובה ביותר מפני תביעות מצד עובדיו. בנוסף לכך, חשוב להבהיר לעובדים באופן הברור ביותר, שאי הקפדה על נהלי הבטיחות עלולה לגרום להם לפגיעה. כמו כן, חשוב לתעד בכתב את כל נהלי הבטיחות הנהוגים בעסק, כולל הדרכות בטיחות רלוונטיות לעובדים וכן את כל הפעולות שננקטו בכדי ליישם אותם. 

במקרה ועובד נפגע בעבודה והחליט לתבוע את המעסיק, חשוב לצרף את כל התיעוד הנ"ל למסמכי כתב ההגנה. חשוב שכל מעסיק ידאג לפנות לשרותיו של יועץ משפטי ויועץ בטיחות רלוונטי ולא רק במקרה של תאונה, אלא על אחת כמה וכמה במקרה ועובד החליט לתבוע. 

לסיכום

תאונת עבודה הינו אירוע בלתי נעים לכל הצדדים, הן מבחינה אישית והן מבחינה כלכלית. אין ספק שכולנו נרצה להימנע מהן ככל האפשר. בכל הנוגע לנו וכל מה שנמצא תחת שליטתו, חשוב שנקפיד לבצע מראש. אי הקפדה על נהלי בטיחות דרושים תחשוף את המעסיק לתביעה שעלולה לפגוע באופן קשה מאוד בעסק שבנה וגרוע מכך, תחשוף את העובדים לפגיעות מיותרות. במקרה וקרתה, חס וחלילה, תאונת עבודה יש לפנות לייעוץ משפטי מתאים ולא לנסות לטפל בדברים לבד. 

שאלות נפוצות בנוגע תביעת פיצויים נגד המעסיק אחרי תאונת עבודה

היא תאונה שנגרמה לאדם במהלך שהותו במקום העבודה, או תאונה שנגרמה בעקבות העבודה.

במידה והמעסיק לא פעל בכל האמצעים הדרושים, בגבול הסביר, בכדי להגן על עובדיו מפני סיכונים הכרוכים בעבודה וכתוצאה מכך העובד נפגע במהלך עבודתו או בעקבות עבודתו.

פניה לטיפול ואבחון רפואי

תיעוד פרטי התאונה 

מסירת הודעה למעסיק

פניה לקבלת ייעוץ וייצוג משפטי

החוק מגדיר, כי כל מעסיק מחויב לנקוט בכל הליך ואמצעי, בגבול הסביר, בכדי לשמור ולהגן על כל אחד מעובדיו מפני סיכונים הכרוכים בתהליכי העבודה.

לקבלת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים 👇

לחזור למשהו ספציפי?

אולי יעניין אותך גם

דילוג לתוכן