סיימתי חופשת לידה – מה מגיע לי?

לקבלת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים👇

קיימים חוקים שונים בכל הנוגע להריון ולידה.

זכויות אשר רשומות בחוק, החל משלב טרום ההריון – עבור מי שעוברת טיפולי פוריות, דרך תקופת ההריון עצמו, חופשת הלידה – בה מקבלת האם הטרייה את כספי 'דמי הלידה' ועד לתקופה הראשונה שמגיעה עם תום חופשת הלידה.

חוקי העבודה הרוחביים האלו, נכתבו על מנת להגן ולהקל על האישה,
בכל התקופה אשר סובבת את הלידה.

אז מה בעצם אומר החוק בנוגע למקום עבודתה של האישה, שחופשת הלידה שלה
הגיעה זה עתה לסיומה?

חופשת הלידה הסתיימה לה, אבל החופש – לאו דווקא

עם תום תקופת חופשת הלידה, אשר מגיעה לאישה היולדת, היא יכולה להאריך את משך החופש ולקחת חופשה ללא תשלום (חל"ת), בעבור תקופה של עד שנה – מתאריך הלידה עצמו.

על משך תקופה זו, האישה לא תקבל שכר (חופשה ללא תשלום, כשמה כן היא). מה גם, שבמשך חופשה זו, וותק העבודה של האישה יפסיק להיספר (בשונה מבתקופת חופשת הלידה) וימשיך, מאותו נקודה בה עצר, עם חזרת האישה למקום עבודתה.

לקיחת חל"ת בתום חופשת הלידה, אינה מותנית באישור המעסיק ואין לו כל אפשרות חוקית לא להסכים לחופשה מסוג זה.

נוסיף על כך שבמשך כל תקופת החל"ת, יחד עם 60 הימים הראשונים לאחריה (בהם העובדת חזרה למקום עבודתה), היא מוגנת, על פי חוק, מפני פיטורים, הורדה בשכר, שינוי תפקיד או כל הרעת תנאים אחרת.

סוגים נוספים להארכת חופשת הלידה

  • במידה והאישה ילדה יותר מעובר אחד, היא זכאית להארכת חופשת הלידה שלה בשלושה שבועות נוספים, עבור כל תינוק נוסף.
  • במידה והיולדת, או התינוק, נאלצים להישאר לאחר הלידה באשפוז רפואי, או – במידה והיולדת או התינוק נזקקים לאשפוז רפואי במהלך חופשת הלידה, אשפוז של 15 ימים ומעלה, היולדת זכאית להאריך את חופשת הלידה שלה.

זכויות העובדת שחזרה למקום עבודתה בתום חופשת הלידה \ בתום תקופת החל"ת

כל עובדת אשר חוזרת למקום עבודתה בתום החופשה שלאחר הלידה (כל אחד מסוגי החופשות שמוזכרות מעלה) זכאית לחזור לאותו התפקיד ובאותם תנאי העסקה בדיוק.

למעסיק אסור לפגוע בתנאי ההעסקה של האישה (הכנסתה, תפקידה, היקף משרתה וכו…) במשך שישים ימים מיום חזרתה.

במידה והמעסיק פוגע באחד מתנאי ההעסקה של העובדת, הרי הוא פועל בניגוד לחוק והוא חשוף לתביעה משפטית. עם כל זאת, האפשרות היחידה של המעסיק כן לשנות את תנאי ההעסקה של העובדת, או אפילו לפטרה, היא לאחר שהגיש בקשה למשרד הכלכלה וקיבל היתר, כתוב, בדבר בקשתו. מקרים שכאלו מאושרים על פי רוב, רק במצבים של סגירת עסק, פשיטת רגל, מכירת עסק וכדומה.

דמי ביטוח לאומי בתום חופשת לידה

במידה והיולדת לוקחת חל"ת בתום חופשת הלידה שלה: בחודשיים הראשונים של חופשה זו – על המעסיק יהיה להמשיך ולשלם את דמי הביטוח הלאומי בעבורה, לאחר חודשיים אלו, חובת האישה יהיה להסדיר, בעצמה, את המשך התשלומים מול הסניף הקרוב למקום מגוריה.

חשוב לדעת כי על האישה יהיה לשלם את דמי הביטוח רק עבור חודשים מלאים בהם לא עבדה (כלומר, במידה והאישה עבדה יום אחד בחודש, היא לא תצטרך לשלם בעדו את דמי הביטוח האמורים).

דמי אבטלה בתום חופשת לידה

קיימות מספר אפשרויות בהן היולדת יכולה להגיש תביעה לדמי אבטלה, לאחר חופשת הלידה שלה, בזמן שהיא נמצאת בחופשה ללא תשלום.

פקיד התביעות בביטוח לאומי יבדוק מספר תנאים שונים, אל מול מקום עבודתה של אותה האישה (לדוגמת: האם מתוקף תפקידה היא נדרשת לעבוד שעות ארוכות, האם היא עובדת במשרה מפוצלת, האם מעסיקה מעוניין כי היא תחזור לעבודה וכדומה…)  ובמידה והיא תמצא זכאית – היא תוכל להתחיל ולקבל דמי האבטלה.

מצב רפואי אשר מאפשר היעדרות מהעבודה

בתום חופשת הלידה ועד לשישה חודשים מאותו היום, היולדת יכולה להיעדר ממקום עבודתה, בשל מצבה הרפואי, תוך מתן אישור רפואי, אשר אומר כי עקב הלידה האישה צריכה להיעדר מעבודתה.

היעדרות במצב שכזה ייחשב להיעדרות בשל ימי מחלה, אשר מזכים את העובדת בדמי מחלה ועל המעסיק חל איסור לפטר את העובדת כל משך תקופה זו.

שעת הנקה

יולדת אשר חוזרת למקום עבודתה, במסגרת משרה מלאה, זכאית לקבל 'שעת הורות' (שעת הנקה) אשר נותנת לה שעה אחת ביום, של היעדרות ממקום עבודתה וזאת ללא הפחתה בשכרה.

היולדת זכאית לשעה מסוג זה, החל מתום חופשת הלידה שלה – למשך ארבעה חודשים.

עבודה בסביבת חומרים מסוכנים, בזמן הנקה

במידה ובעבודתה, האישה חשופה לחומרים מסוכנים (כגון קרינה), היא רשאית, על פי חוק, להיעדר ממקום העבודה שלה החל מתום חופשת הלידה – למשך שישה חודשים.

כל זאת במידה והיא עומדת בתנאים הבאים:

  • היא לא המשיכה את חופשת הלידה שלה בחופשה ללא תשלום
  • היא הודיע למעסיקה כי היא מניקה
  • מעסיקה לא שיבץ אותה בתפקיד חלופי


עבודה בשעות הלילה, ימי מנוחה וחג

מתום חופשת הלידה, למעסיק אסור להעסיק עובדת בשעות הלילה או בימי המנוחה והחגים.

אך נציין כי לסעיף זה קיימות שתי הסתייגויות:

  • במידה והאישה מסכימה לעבוד בשעות וימים אלו וצירפה מסמך חתום, על ידה, המאשר זאת.
  • במידה והאישה מועסקת במקום עבודה המבוסס על עבודת לילה, שבתות וחגים או מתן שירות בשעות וימים אלו.


התפטרות כדין פיטורים

במידה והאישה מתפטרת במהלך תשעת החודשים הראשונים מתאריך הלידה ועילת ההתפטרות היא עבור טיפול בתינוק – היא תהיה זכאית לקבלת פיצויי פיטורים ממעסיקה, במידה ומשך ותק העבודה שלה באותו המקום הוא מעל שנה.

כלומר, על אף שהיא התפטרה, התפטרות זו תיחשב בחוק, כפיטורים.

לקראת הריון, מהלך הריון, לאחר הריון.

360 מעלות של חוקים, אשר מלווים את האישה ומגנים עליה, אל מול מקום עבודתה ומעסיקה.

על פי רוב, המעסיקים מכירים את חוקים אלו, אך חשוב לא פחות שגם האישה עצמה תכיר אותם.

שאלות נפוצות בנוגע לחופשת הלידה

בתי הדין האזוריים לעבודה הם אשר מטפלים בתביעות מהסוג זה, אשר קשורים לדיני עבודה ויחסים בין עובד למעביד. סיבת התביעה תהה פגיעה בחוק עבודת נשים ו(או) הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

תלונה נוספת בדבר הפגיעה בתנאי העבודה שלה יכולה להיות מוגשת ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

יולדת אשר הועסקה ביותר ממקום עבודה אחד ומעוניינת להמשיך את חופשת הלידה שלה באמצעות חופשה ללא תשלום, תוכל לבחור האם היא מעוניינת לצאת לחל"ת משני מקומות העבודה שלה או רק מאחד.

החוק מגדיר "עבודת לילה" כעבודה בין השעות 22:00 בלילה ועד 06:00 בבוקר.

במידה והאישה עוברת הפלה, החל משבוע 26 להריונה, היא תהה זכאית לחופשת לידה אשר תלווה בדמי לידה, על פי החוק. אישה זו תהה גם זכאית להיעדר ממקום עבודתה עד למשך של שישה שבועות ביום ההפלה, אשר יחשבו עבורה כימי מחלה, בגינם היא תהה זכאית לדמי מחלה.

לקבלת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים 👇

לחזור למשהו ספציפי?

אולי יעניין אותך גם

דילוג לתוכן