אתר בנייה ייסגר לאחר תאונת עבודה- מה החוק קובע?

לקבלת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים👇

תאונת עבודה באתר בנייה

ענף הבנייה הוא אחד הענפים המסוכנים ביותר במשק. ענף זה גובה לא מעט חיים של עובדים מדי שנה וכן גורם לפציעות קשות בקרב העובדים. 

ברוב המקרים שבהם מתבצעות תאונות עבודה נסגרים אתרי הבנייה בהתאם לחוק ונבדקים הליקויים השונים אשר גרמו לתאונה. עם זאת חשוב לדעת מה קובע חוג העבודה לאחר תאונת עבודה שבו נסגר האתר.

תאונות עבודה באתר בנייה קורות מדי יום עקב ליקויים שונים סמויים או גלויים שלא מתייחסים אליהם כמו שצריך בטרם תחילת העבודה. 

תאונות עבודה אלה לרוב חמורות ביותר וגובות חיי אדם ופציעות במצב קשה מאוד העובדים. במצב של תאונת עבודה באתר בנייה נסגר האתר לעבודה והעובדים נשארים בבית עד שבודקים את הליקויים השונים ומטפלים בהם. 

במהלך השהות בבית זכאים העובדים למשכורת מהמעביד על מנת שיוכלו להתקיים במהלך הפציעה ועד לחזרה לעבודה.

מהו חוק סגירת אתר בנייה לאחר תאונת עבודה?

בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה אשר נוגעת לבטיחות אתרי הבנייה ואשר נחקקה בשנת 1970, יש לסגור את אתר הבנייה לאחר תאונת עבודה במקום. 

כמו כן, יש לשמור על כללי הבטיחות בסביבת העבודה בין אם מדובר על עבודת שטח או עבודה משרדית. התקנות מחייבות כל מעסיק במדינה וכן מעסיקים אשר עובדים בתחום הבנייה ויש לפעול על פיו בהתאם לפקודות העבודה על מנת לשמור על בטיחות העובדים במהלך העבודה ועל בריאותם. 

בשנת 2016, נכנס תיקון נוסף לחוק ארגון הפיקוח בעבודה אשר מאפשר למפקחים מטעם מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית להרוות על מתן צו הפסקת עבודה במקרה שבו קרתה תאונת עבודה באתר הבנייה אשר מסכנת חיים. 

במצב זה יש צורך למנות מפקח אשר יהיה אחראי על אתר הבנייה ויסגור אותו וכן יפסיק את פעילותו למעט פעולות הכרחיות שונות לתיקון הליקויים השונים אשר נתגלו באתר הבנייה למשך שני ימי עבוד מהתאונה עצמה.

מה מאפשר עצירת עבודה באתר בניין מסוכן?

על מנת לעצור עבודה מסוכנת באתר הבנייה יש להיעזר בחוק ארגון הפיקוח על העבודה. חוק זה מאפשר למפקחים להורות על מתן צו הפסקת עבודה במקרים בהם קרתה תאונה מסוכנת באתר הבנייה ולבדוק את הליקויים הבטיחותיים השונים באתר עצמו. 

הודות לחוק זה ניתן לבדוק לעומק את הליקויים הבטיחותיים השונים ולטפל בהם על מנת שלא יקרו תאונות עבודה נוספות חמורות בעתיד.

אילו צעדים יש לנקוט בעת סגירת אתר בנייה לאחר תאונת עבודה קשה?

לאחר תאונת עבודה קשה באתר הבנייה אשר מסכנת את החיים באתר הבנייה ואת חיי העובדים, מנהל הבטיחות ימנה מפקח אשר אחראי על אתר הבנייה ויסגור את האתר עצמו וכן יפסיק את פעילותו. 

הפעילות היחידה שתהיה באתר היא תיקון ליקויי הבטיחות באתר אשר גרמו לתאונת העבודה החמורה. כמו כן, הפעילות ההכרחית תתבצע במשך שני ימי עבודה מאז תאונת העבודה החמורה.

מי אחראי לתאונות עבודה באתר בנייה?

בהתאם חוק העונשין, תאונת עבדה אשר התרחשה כתוצאה מרשלנות מצד המעסיק, על המעסיק לתת דין וחשבון גם אם העבודה הופסקה באופן זמני או קבוע. 

במהלך העבודה מי שאחראי על העובדים הוא המעסיק שלהם וכאשר נגרמת רשלנות מטעם המעסיק הוא זה שצריך לעמוד לדין ולתת הסברים על התאונה עצמה, מאחר שהוא אחראי על בריאותם וביטחונם של העובדים במהלך העבודה. 

במצב שבו העובד אבר תאונת עבודה במקום העבודה במהלך העבודה באתר, בין אם זה מרשלנות או חוסר זהירות מקוזז סכום יחסי מפיצויים שמשלומים לעובד מטעם המעסיק.

מהן סמכויות מפקח הבנייה באתר הבנייה שנסגר עקב ליקויי בטיחות?

סמכויות מפקח הבנייה באתר שנסגר עקב ליקויי בטיחות כוללות בחינה והערכת תקופת עצירת העבודה באתר ובדיקת רמת הסיכון לעובדים בעת העבודה באתר. באמצעות הממצאים שהוא מקבל הוא מוסמך לקבוע את תקופת הצו לעצירת הפעילות באתר הבנייה בהתאם לחוק. 

עצירת פעילות האתר הבנייה מוערכת ל-3 ימי עבודה על מנת לתקן את הליקויים שנחשפו במקום בהתאם לצו הבטיחות בחוק ארגון הפיקוח על העבודה.

שאלות ותשובות בנוגע לאתר בנייה ייסגר לאחר תאונת עבודה- מה החוק קובע

כל מעסיק מחויב בהתאם לחוק במפקח באתר בנייה שיפקח על הנעשה במהלך העבודה וישמור על בטיחות העובדים באתר ובריאותם וכן יאתר ליקויים שונים בטרם העבודה.

במקרה שבו מפר המעסיק את צו עצירת העבודה באתר הבנייה אשר בו נמצאו ליקויים בטיחותיים חמורים, יהיה צפוי לעונש של מאסר של עד שנתיים או תשלום הקנס בהתאם לסעיף חוק העונשין, אשר עומד על 75,000 שקלים. בנוסף לכך, כל יום עבודה שהוא מפר את הפסקת העבודה ישלם המעסיק קנסות נוספים מעל 1400 ₪.

על מנת לא לפגוע בזכויותיהם של העובדים באתר הבנייה, החוק מחייב את המעביד לשלם לעובדיו שנאלצו להיעדר מהעבודה עקב תאונת העבודה והקפאת הפעילות באתר באתר המסוכן, שכר עבודה רגילה תמורת ימי העבודה שבהם העבודה הייתה בהקפאה עקב מתן הצו.

כך שהעובדים מקבלים את שכרם ואין להם מה לדאוג לגבי פרנסתם שאתר הבנייה סגור עקב התאונה ואין להם תעסוקה.

כאשר מחליט המפקח על העבודה לתת צו להפסקת עבודה באתר בנייה לאחר שקרתה בו תאונת עבודה קשה, על המפקח למסור את הצו למחזיק באתר הבנייה.

במידה והמחזיק באתר הבנייה מוכיח שהוא הקפיד לאכוף את הוראות הבטיחות שהחוק מתווה לו, הצו עבורו יבוטל. כמו כן, המחזיק באתר הבנייה יכול לערר על החלטה על צו הסירה לבית הדין האזורי לעבודה על האתר.

כך שהעובדים מקבלים את שכרם ואין להם מה לדאוג לגבי פרנסתם שאתר הבנייה סגור עקב התאונה ואין להם תעסוקה.

לקבלת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים 👇

לחזור למשהו ספציפי?

אולי יעניין אותך גם

דילוג לתוכן