לקבלת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים👇

חובת הודעה למעביד על הריון - מתי לספר בעבודה שאני בהריון (באיזה שבוע להודיע)? איך להודיע שאת בהריון למעסיק? הכל על הודעה על הריון במהלך עבודה!

כמה מרגש זה לגלות שאת בהריון. בין אם מדובר בהריון ספונטני ובין אם לא. בין אם זה הצליח בניסיון הראשון או בניסיון השמיני. ההתרגשות סביב הכניסה להריון תמיד מהולה באין ספור תחושות ורגשות. מדובר בנושא מאד אישי ולרוב גם רגיש.

כל אישה ואישה בוחרת מתי לשתף בדבר הריונה את הסביבה הקרובה לה, את הוריה, משפחתה המורחבת וחבריה הקרובים.

ומה לגבי סביבת העבודה?

מתי משתפים את הקולגות ואת המעסיק בדבר ההריון?

מקום העבודה שלנו.

מקום אשר אנחנו פוקדים מדי יום, חמישה, או אפילו שישה, ימים בשבוע. מקום בו אנחנו מבלים את רוב שעות היום שלנו, יחד עם אותם אנשים. יום יום. כל יום.

ומה לגבי טיפות רגשות האשם שנמהלות אט אט בתוך כל האושר והשמחה?

כי הרי, מהרגע בו מספרת האישה למעסיקה על כך שהיא בהריון – מתחילות לעלות שאלות בדבר המחליף שלה לתקופת חופשת הלידה וכמה זמן בכלל היא תראה לנכון להיעדר מעבודתה לאחר הלידה. עוד יותר מזה.

גם תקופת ההיריון עצמה, עוד בטרם הלידה, מלווה בהיעדרויות לשם בדיקות שונות או טיפולים רפואיים, יחד עם תופעות הלוואי שמלוות את רוב הנשים ההריוניות, כמו: בחילות, הקאות, עייפות קיצונית… כל אלו ועוד, צפויים להשפיע על תפוקת האישה במקום עבודתה, טרם ילדה.

אם כן, מתי העובדת מספרת למעסיקה כי נכנסה להריון?

האם מייד כאשר היא מגלה זאת או דווקא – כמה שיותר מאוחר?

האם ניתן לדחות את השיתוף הזה עד לזמן ש"הבטן מתחילה לצאת"?

או שקיים חוק אשר מקציב לאישה זמן מסוים?

'חוק עבודת נשים' הוא החוק אשר מתייחס לכלל תקופת ההעסקה של נשים בהריון.

הוא מציב הגבלות וכללים שונים בדבר שעות וימי העבודה של אישה בהריון, כמו גם התייחסות לגבי האיסור על פיטורים או הרעת תנאי העבודה של אותה אישה.

בהתאם לכך, החוק גם מוצא לנכון להגן על המעסיק – במקום אחד. המקום הזה, הוא הזמן בו על האישה ההרה להודיע למעסיקה בדבר היותה בהריון.

החוק אומר, כי על אישה בהריון, להודיע על כך למעסיקה, עד לכניסתה לחודש חמישי, כל זאת בעיקר מאחר והמעסיק יצטרך התראה מספקת על מנת למצוא לאותה העובדת מחליף ראוי, לתקופת ההיעדרות שלה לאחר הלידה.

חשוב לדעת כי אותו חוק בדיוק תקף גם במקרה בו האישה ההרה מגיעה לראיון עבודה. כלומר, במידה והיא זומנה לראיון עבודה במועד בו כבר החלה את החודש החמישי להריונה – החוק מחייב אותה לעדכן את המראיין שלה, בדבר ההיריון, כבר במהלך הראיון עצמו.

עוד החוק מציין כי במידה ואותה אישה עובדת בסביבת עבודה אשר חושפת אותה לחומרים מסוכנים: דרגות חום גבוהות או קרינה על סוגיה השונים – עליה להודיע למעסיק בדבר הריונה סמוך כמה שיותר למועד בו נודע לה כי היא בהריון (החוק מדבר על הודעה בתוך עשרה ימים מהיום בו נודע לה) וכל זאת על מנת להגביל את עבודתה בסביבה מסוכנת זו, בכדי להגן עליה ועל העובר.

אותו חוק לעבודת נשים מפרט, על סעיפיו השונים, לגבי העסקת עובדת הרה בשעות נוספות, בעבודת לילה, בימי חג ומנוחה ועוד… "עבודה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית ועבודת לילה: עובדת שהיא בחודש החמישי להריונה תודיע על כך למעסיקה, ומשעשתה כן, או משנודע על כך למעסיק בדרך אחרת, לא יעסיקנה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית מהחודש החמישי להריון ואילך, אף אם היה רשאי או הותר לעשות זאת על פי חוק שעות עבודה ומנוחה … רשאי מעסיק להעסיק עובדת בהריון, בשעות נוספות או במנוחה השבועית, אם העובדת הסכימה לכך בכתב ומסרה למעסיקה אישור רפואי של רופא מומחה ביילוד ובגינקולוגיה, כי אין מניעה להעסיקה בשעות נוספות או במנוחה השבועית, ובכפוף לתנאי האישור. (*חוק עבודת נשים, תשי"ד – 1954, סעיף 10).

וכשהגיע הזמן הנכון, איך מודיעים?

לא קיים חוק אשר מגדיר כיצד על האישה ההרה להודיע למעסיקה כי היא בהריון.

ההודעה יכולה להיות בעל פה – כמובן שתמיד יש עדיפות לפגישה אישית, פנים מול פנים (ולא בטלפון) והיא גם יכולה להתבצע בכתב (נוסיף כי החוק כן אומר כי במידה והעובדת מועסקת בשעות הלילה אך בשל ההריון היא מעוניינת להפסיק לעבוד בשעות שכאלו, היא כן מחויבת להודיע על כך, בכתב, למעסיקה).

כן ראוי לציין כי מסיבות כאלו ואחרות של הוכחת ההודעה בדיעבד, תמיד יהיה מומלץ להודיע על הריון למעסיק – גם בכתב.

לאחר עדכון המעסיק בדבר ההריון – והלאה

מהרגע בו נודע למעסיק על כך שהעובדת שלו בהריון, אותה עובדת זכאית, באופן אוטומטי, לזכויות שונות אשר נוגעות להגבלות עבודה שונות, של האישה, בתקופת ההריון.

במידה והמעסיק שולל מאותה אישה הרה את זכויות אלו, היא רשאית להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

כניסת אישה להריון הוא מצב מורכב, רגיש, עדין ואישי מאד.

בתור עובדת שכירה, מיד אחרי גילוי ההריון – עולות תהיות בדבר מועד עדכון המעסיק וכמובן – צורת התיחסותו למצב.

כאמור, החוק היחיד בנוגע להודעה, מחייב את האישה להודיע למעסיקה, על ההריון, עד כניסתה לחודש חמישי.

להודעה במסגרת החוק יש חשיבות גדולה מאד, מאחר ובמידה והאישה תאחר עם הודעתה למעסיק, ייתכן שבהמשך ההיריון – החוק לא יוכל להגן עליה מבחינת זכויותיה השונות (כמו איסור על פיטורים).

אז שכל אחת תבחר את המועד הנוח לה ואת הדרך המתאימה לה.

ותזכרו – יחסי אמון בעבודה הוא ערך חשוב מאד, בעבור שני הצדדים, המעסיק והעובדת, כאחד.

שאלות ותשובות בנושא הודעה למעסיק על הריון

הזכויות אשר רשומות בחוק הן בהגדרת "זכויות מינימום", במידה ובהסכמי עבודה ספציפיים שונים (בין אם אישיים או בין אם קיבוציים – המתייחסים לענפי עבודה מסוימים), מוגדרים זכויות ותנאים אחרים, או אז – ה"כוח" עובר לאותם הסכמים ספציפיים.

בהחלט לא. עובדת בהריון זכאית, על פי חוק, להיעדר מעבודתה לצורך בדיקות וטיפולים רפואיים, ללא כל הפחתה בשכרה מצד המעסיק.

ראשית – אסור למעסיק לפטר עובדת בזמן שהיא בהריון.

כן חשוב לציין, כי במקרה בו המעסיק בוחר לפטר את העובדת שלו, בעודו אינו יודע שהיא בהריון, הרי שבמידה והוא יבחר לפנות לשר העבודה והרווחה על מנת לקבל היתר פיטורים עבור אותה אישה, העובדה שאינו עודכן בדבר ההריון – תשמש לטובתו, מאחר ויהיה ברור לכל כי לא ההיריון עצמו הוא עילת הפיטורים.

ההחלטה באם לשתף את המראיין שלך, כבר במעמד ראיון העבודה, בדבר ההיריון, זו החלטה בעלת שני צדדים, ממש כמו מטבע. מצד אחד, במידה והאישה תשתף – עובדה זו עלולה לפגוע בסיכויי הקבלה שלה לעבודה, מצד שני, במידה והיא אינה משתפת – עובדה זו, במידה והיא תתקבל לעבודה, יכולה להיחשב כבעיית אמון בחודשים שאחרי… על כן, לא קיים חוק בעניין וגם לא קיימת תשובה חד משמעית.

לקבלת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים 👇

לחזור למשהו ספציפי?

אולי יעניין אותך גם

דילוג לתוכן